Ict-kosten Rijk fors gestegen in 2018

De uitgaven aan ICT door het Rijk zijn met 16% gestegen. En vier CIO’s hebben hun deadline voor implementatie van nieuw beveiligings- en risicobeheer niet gehaald. Deze en meer conclusies uit de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2018 lees je hier terug.

De ict-uitgaven van de rijksoverheid zijn in 2018 met zestien procent gestegen naar 3,11 miljard euro. Daarvan ging ongeveer 907 miljoen naar eigen ict-personeel, de ‘materiële ict-uitgaven’ worden geschat op 2,207 miljard euro. Capgemini, IBM, Atos, KPN en Ordina zijn betrokken bij grote meerjarige projecten binnen het Rijk.

Dat staat in de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2018.

De cijfers zijn schattingen en betreffen de kerndepartementen en agentschappen van de rijksoverheid. De wapensystemen van het ministerie van Defensie zijn niet in de cijfers meegenomen. Uitgaven aan externe inhuur van ict’ers evenmin. Er staan elders in de jaarrapportage wel cijfers over de rijksbrede inhuur van externen, maar die worden niet uitgesplitst naar functie. Daardoor is niet te zien hoeveel geld er naar de externe inhuur van ict’ers bij het rijk gaat. Dat bedrag komt dus nog bovenop de geschatte ict-uitgaven.

De materiële ict-uitgaven zijn door het ministerie van Financiën op Verantwoordingsdag (15 mei jl) als open data gepubliceerd.

Projecten

Eind 2018 stonden op het Rijks ICT-dashboard, de plek waar de rijksoverheid communiceert over de voortgang van grote ict-projecten, 89 projecten in uitvoering, waarvan 28 nieuwe projecten, 33 projecten die in 2018 zijn afgerond en drie projecten die zijn geannuleerd.

De belangrijkste marktpartijen die betrokken zijn bij de uitvoering van projecten worden op het Rijks ICT-dashboard gemeld. De top vijf bestaat uit Capgemini (twintig projecten), IBM (veertien projecten), Atos (elf), KPN (zeven) en Ordina (zes).

Verder lezen bij de bron
Voorlichting RvS over rol gemeente bij aanpak ondermijning
VNG enquête: Principes digitale samenleving

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap