Handreiking functieprofiel CISO geactualiseerd

In de afgelopen periode heeft de IBD een actuele versie van de Handreiking Functieprofiel voor de gemeentelijke CISO opgesteld. Deze handreiking is gepubliceerd op de website van de IBD.

De handreiking bevat als bijlage een drietal motiveringen, die gebruikt kunnen worden om een passende waardering aan het functieprofiel te verbinden. De motiveringen zijn opgesteld met behulp van de HR21-systematiek die in veel gemeenten wordt gehanteerd. Door onderscheid te maken tussen een concern-CISO en ISO’s die deeltaken uitvoeren, is aansluiting gezocht bij de gemeentelijke praktijk waarbij informatiebeveiligingsfunctionaris een rol is binnen een andere functie.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis
Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)
    Nieuwe versie van data.overheid.nl
    Update handreiking ISMS, nu incl. privacy

    Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
    Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap