Nieuwe privacy factsheets

Gemeenten maken voor de uitvoering van hun taken en andere werkzaamheden gebruik van de diensten van derden. Als er bij uitvoering van deze werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, is het niet altijd duidelijk in welk geval de leverancier een verwerker is of een verwerkingsverantwoordelijke. Het is bij de uitvoering van deze diensten wel van belang om dat te weten. De gemeente maakt als verwerkingsverantwoordelijke namelijk andere afspraken met een verwerker dan met een verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerker of niet?

De factsheet “Is mijn leverancier wel of geen verwerker?”en het beslismodel zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met Kenniscentrum Europa Decentraal, diverse gemeenten en gemeentelijke leveranciers.

AVG basisregels

Deze factsheet bevat de basisregels van de AVG. Alle relevante onderwerpen komen aan bod, zonder daarbij de diepte in te gaan per onderwerp. De factsheet en het stroomschema zijn bedoeld als checklist om te beoordelen of rekening is gehouden met alle aspecten van de AVG.

Verder lezen bij de bron
Renco Schoemaker
Recente berichten van Renco Schoemaker (bekijk alles)
    Bereikbaarheid gemeenten
    CISO-enquête

    Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
    Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap