AVG: eindelijk duidelijkheid voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de onduidelijkheid over één van de grootste vraagstukken met betrekking tot de AVG: zijn accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bij de uitvoering van hun dienstverlening aan cliënten? Dat schrijft extern projectmanager voor Novak, Marcel Kurvers, naar aanleiding van het nieuws dat NBA, NOB, RB, Novak en NIRPA AVG-richtsnoeren hebben gepubliceerd.

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de onduidelijkheid over één van de grootste vraagstukken met betrekking tot de AVG: zijn accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bij de uitvoering van hun dienstverlening aan cliënten? Dat schrijft extern projectmanager voor Novak, Marcel Kurvers, naar aanleiding van het nieuws dat NBA, NOB, RB, Novak en NIRPA AVG-richtsnoeren hebben gepubliceerd.

Discussie ten aanzien van de rolverdeling

Ellen Timmer (advocaat ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten) heeft in 2018 als één van de eersten in haar artikelen en blogs openlijk kritiek geuit op de publicaties van de NBA, ten aanzien van de rolverdeling (verwerkingsverantwoordelijke versus verwerker) bij de dienstverlening aan cliënten. Hiermee is de discussie aangezwengeld of de wijze waarop de NBA (na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens) de rol van de accountant onder de AVG uiteen heeft gezet, wel juist is. Ook kantoren hebben hierover massaal vragen gesteld aan de helpdesk van de NBA, zo blijkt uit het rapport over het raadplegen van de helpdesk door de leden in 2018. Ook beroepsorganisaties waar belastingadviseurs en salarisprofessionals bij zijn aangesloten, hebben hierover diverse vragen gekregen.

Dienstverlening onder de loep genomen

Inmiddels is er bij de beroepsorganisaties het nodige achter de schermen gebeurd om gezamenlijk duidelijkheid aan de leden te verschaffen. Het gaat hierbij om NBA, NOB, RB, Novak en NIRPA in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. Samen hebben zij  de meest voorkomende dienstverlening (en de daarbij behorende werkzaamheden) binnen mkb-praktijk in kaart gebracht waarbij wordt aangegeven wanneer men, vanuit de AVG bezien, ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘verwerker’ is. . Dit inclusief onderbouwing per dienstverlening. Het eindresultaat is verwerkt in richtsnoeren.

Bij de vaststelling wie verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is bij een verwerkingsactiviteit voor cliënten is het van belang om goed te kijken naar het soort dienstverlening:

  • Is het verwerken van persoonsgegevens daarbij het primaire doel?
  • Wat is de inhoud van de dienstverlening (betreft het ‘kale’ of uitgebreide dienstverlening)?
  • Wie bepaalt het doel en de middelen?

In de richtsnoeren wordt met name ingegaan op de rol van accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals bij fiscale opdrachten, salarisadministratie en administratieve dienstverlening omdat bij deze dienstverlening de meeste onduidelijkheid binnen de mkb-praktijk heerst. De conclusie luidt, mede na afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens, dat men binnen de mkb-praktijk in veel gevallen verwerkingsverantwoordelijke is. De consequenties hiervan op de verschillende rollen staan hieronder beschreven.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis

Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)

Gemeenten moeizaam naar Windows 10
Four Simple Steps to Staying Secure

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap