NOREA: Cyber Security Assessment & Inherente Cyber Risicoanalyse

Onze samenleving digitaliseert exponentieel. Wie kan zich de introductie van de smartphone in 2007 nog herinneren? En dat er slechts een klein groepje “nerds” als early adopters enthousiast mee aan de slag ging? Inmiddels heeft 87% van de Nederlanders een smartphone of tablet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een samenleving zonder IT eigenlijk niet meer voor te stellen. Het belang van IT zal ook alleen maar sneller toenemen.

De samenwerking tussen organisaties is steeds meer gebaseerd op (soms volledig) geautomatiseerde uitwisseling van gegevens. Hierbij heeft digitalisering een steeds grotere impact op de fysieke wereld, van zelfsturende auto’s, een groeiend aantal digitale identiteits- en betaalmiddelen tot en met het bestellen van dagelijkse boodschappen via het internet.

Deze ontwikkelingen vormen een belofte voor de toekomst. Ze vormen echter ook een uitdaging omdat onze afhankelijkheid van IT steeds groter wordt. Hoe gaan organisaties en overheden de risico’s die spelen rondom de beveiliging van deze steeds verdergaande digitalisering beheersen? Wat is het belang en invloed van de typologie van het bedrijf en de daaraan verbonden inherente risico’s? En hoe moet worden omgegaan met wat dit betekent voor medewerkers bij die organisaties? De impact van misbruik van en/of fouten in de digitale gegevensverwerking zal hierdoor in de toekomst verder toenemen. Wet- en regelgeving geven momenteel beperkt hand-vatten hoe hiermee om te gaan. De Wet van Moore, die een exponentiële groei van opslagcapaciteit en snelheid van computerchips voorspelde, heeft bijna vijftig jaar standgehouden en de gevolgen daarvan zullen voorlopig nog doorwerken. Bovendien worden belangrijke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van de Quantumcomputer, die nog meer rekenkracht kan ontwikkelen, dus dit gaat ook niet veranderen. Er zijn veel internationale gremia met specialisten die zeer bruikbare normen en richtlijnen ontwikkelen om te helpen bij het beheersen van de risico’s rondom digitalisering, zonder in te boeten op de kansen die geboden worden. Vanwege de snelheid en het belang van deze ontwikkelingen is de NOREA van mening dat publiek beschikbare hulpmiddelen als de Cyber Security Assessment en de Inherente Cyber Risicoanalyse (NOREA-CSA&ICR) bijdragen om op hoofdlijnen de risico’s rondom cybersecurity in kaart te brengen en daarmee de beheersing van deze risico’s binnen de risicomanagement cyclus te verbeteren.

De NOREA-kennisgroep CyberSecurity wenst u veel succes met het gebruik van deze hulpmiddelen. De kennisgroep nodigt u uit om haar op de hoogte te stellen van nieuwe normenkaders en richtlijnen die naar uw mening nuttig zijn. Aangezien dit een publiek beschikbare aanpak is, rekenen we op uw bijdrage in het verder ontwikkelen van de NOREA-CSA&ICR.

De NOREA-kennisgroep CyberSecurity, oktober 2019.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis

Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)

VN-rapporteur zeer bezorgd over Nederlands opsporingssysteem uitkeringsfraude
Privacy in sociaal domein: 5 handreikingen

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap