Amsterdam kijkt (weer) naar open source software

De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe een deel van haar producten aangeboden kan worden als open source software. Zo wordt er gewerkt aan onder meer een implementatiestrategie, die komend voorjaar moet leiden tot concrete acties. Eén van de inspiratiebronnen voor Amsterdam is Common Ground.

Door: Frits de Jong

Open source software. Na een aantal jaar van relatieve stilte valt het woord vandaag de dag weer met enige regelmaat. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan Common Ground, “het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten”. Eén van de speerpunten (realisatieprincipes) van Common Ground is het gebruik van open source software. Ook de gemeente Amsterdam wil de blik (opnieuw) richten op open source. Zo’n tien jaar geleden werd dat al eens gedaan, maar dat zette niet echt door. Nu, tien jaar later, lijkt de tijd er meer rijp voor. Dat zegt ook Maarten van Haasteren, sinds maart van dit jaar waarnemend CIO van de gemeente Amsterdam.

Eerder dit jaar stelde het Amsterdamse college het sourcingkader vast (‘Sourcing en open source strategie Amsterdam – Over samenwerking en hergebruik’), waarin de visie van Amsterdam op de keuze die de gemeente maakt met betrekking tot welke software zij zelf bouwen en welke zij aanschaffen op de markt, centraal stond. Wat betreft Maarten van Haasteren zijn de uitgangspunten daarbij dat zoveel mogelijk wordt hergebruikt van bestaande middelen en dat het gebruik van standaarden en het spelen van een proactieve rol in het beschikbaar stellen van de door de gemeente Amsterdam ontwikkelde producten, leidend zijn. Wat lag er ten grondslag aan dat memo? Van Haasteren zegt daarover: “Eigenlijk het feit dat er niks over bestond. Hoe kon het dat wij, als de gemeente Amsterdam, niet een sourcingkader hadden? Geen kader om te beslissen over óf iets zelf doen óf uitbesteden en laten doen. Daar fietste open source software een beetje tussendoor, ook al omdat de gemeenteraad vragen stelde over het gebruik van open source. Om twee vliegen in één klap te slaan, hebben we de sourcing en open source software samen opgepakt. Dat was de aanleiding.”

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis
Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)
    Oprukkende scanauto zet privacy onder druk
    Toezichthouden-door-vaagheid