Opvragen personeelsgegevens bij aanbestedingen in het sociaal domein

Drie zorginstellingen hebben een kort geding aanhangig gemaakt tegen een bij een zorgaanbesteding gestelde geschiktheidseis om bewijsstukken inzake het opleidingsniveau van personeel aan te leveren bij inschrijving. De voorzieningenrechter acht deze eis niet in strijd met het aanbestedingsrecht of privacywetgeving en heeft de vordering afgewezen.

Het geschil

Een gemeentelijk samenwerkingsverband heeft een gezamenlijke aanbestedingsprocedure in gang gezet om onder meer zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet in te kopen. In de aanbestedingsdocumenten is de geschiktheidseis opgenomen om bij inschrijving een lijst van al het personeel, onder vermelding van opleidingsgegevens, te overleggen. Een aantal zorginstellingen heeft daartegen een kort geding aanhangig gemaakt. Zij betogen dat een geschiktheidseis tot overlegging van dergelijke personeelsgegevens in strijd zou zijn met artikel 2.93 lid 1 onder g Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verder lezen bij de bron

Anouk Tijhuis

Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)

Minister Grapperhaus wijst 4 computercrisisteams aan
Na de hack zou de Citrix-crisis aan Lochem voorbij gaan. Fout gedacht

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap