Voldoende aandacht voor menselijke risico’s?

E-learning bewustwording

Voor veel organisaties, waaronder (lokale) overheden, geldt dat de dienstverlening ‘informatie verwerken’ is. Het handelen van je collega’s mag geen risico zijn voor de dienstverlening van jouw organisatie. Het is de doelstelling van iedere CISO of Privacy Officer, maar hoe maak je dit concreet? Welk kennisniveau verwacht je van je collega’s en hoe verhoog je het duurzaam?

Vragen? Bel ons: 038-7601350

Een leven lang bewust

Als gevolg van nieuwe risico’s, wetten en normenkaders is er een permanente behoefte aan leren over informatiebeveiliging en privacy. Een E-learning maakt online leren in een persoonlijke leeromgeving mogelijk. Hiermee ben je in staat om het kennisniveau van je collega’s te verhogen. IB&P biedt daarvoor E-learning modules aan.

Van kick-off tot verdieping

Om de bewustwording bij jouw collega’s te verhogen is het noodzakelijk dat we een organisatiebrede kick-off verzorgen. Daarna is men in staat om efficiënt de E-learning te voltooien. Vervolgens bieden we de mogelijkheid voor verdiepende sessies.

  • Op een zelfgekozen moment en plaats lessen volgen en examens afnemen
  • Beheer- en rapportage omgeving waarin je de prestaties kunt volgen en evalueren
  • Meer diepte doormiddel van teamsessies en spreekuren

Modulaire opbouw

Afhankelijk van jouw behoefte bieden we verschillende modules aan. Bijvoorbeeld over phishing, ransomware, wachtwoorden, telewerken, social enginering en privacygevoelige informatie. Jouw collega’s doen de benodigde kennis op; gericht en op een haalbare manier. Met behulp van herkenbare voorbeelden, actuele vraagstukken en herkenbare theorie.

Bewustwording wordt concreet

Laat je collega’s door het volgen van E-learnings en aanvullende sessies leren om verstandig met persoonsgegevens en informatie om te gaan. Wij maken bewustwording over informatiebeveiliging en privacy concreet. Daardoor beperk je het risico van menselijke fouten.

Contact

Neem contact op met IB&P. Bel 038-7601350, mail contact@ib-p.nl of klik hieronder en laat een bericht achter.

Informatie downloaden

E-learning bewustwording

Meer diensten

Privacy Specialist
Specialisten met de juiste ervaring inhuren?
CISO en ISO
Hoe vind je een deskundige CISO met de juiste ervaring?
Coaching
Hoe vind je een coach met de juiste ervaring?
Bewustwording MT en bestuur
Wat is jouw rol en wat zijn de mogelijkheden?
Data Protection Impact Assessment
Hoe voer je een DPIA uit waar je wat aan hebt?
Risicomanagement
Hoe maak je de risico’s beheersbaar?

E-learning bewustwording? – IB&P helpt je