Hoe creëer je ruimte en draagvlak?

Kwartiermaker

Soms wil of moet je als organisatie iets nieuws. Een nieuwe taak of verantwoordelijkheid waar voorheen niet of nauwelijks aandacht voor was, laat staan de benodigde kennis en ervaring. Dat kan ook het geval zijn op het gebied van informatie, in de breedste zin van het woord. Hoe creëer je in zo’n geval ruimte en draagvlak?

Vragen? Bel ons: 038-7601350

Organisatiesensitiviteit

Huur tijdelijk een kwartiermaker in van IB&P. Een goede kartrekker, ofwel: kwartiermaker, voelt aan wélke belanghebbenden er zijn en wát de (vaak uiteenlopende) belangen zijn rondom de nieuwe taak of verantwoordelijkheid. Wij weten mensen goed in te schatten en een gezamenlijke, breed gedragen visie neer te zetten. Onze kwartiermakers hebben veel ervaring met (lokale) overheden en bestuurlijke sensitiviteit. Juist omdat bestuurders aangehaakt willen of moeten zijn. Kortom: het is iemand die ‘voor de troepen uitgaat’.

Bestendige borging

Kwartier maken is per definitie tijdelijk. Daarom rekenen we het tot onze taak de veranderingen bestendig te borgen. De ingezette verandering of verbetering gaat dus door, ook wanneer de kwartiermaker voor de laatste keer de deur achter zich dicht trekt.

  • Voorbehouden aan onze meest ervaren adviseurs
  • Een scherp oog voor (bestuurlijke) belangen en verhouding
  • Op natuurlijke wijze mensen mee krijgen in een verandering
  • Expert in het opzetten en volgen van de governance structuur

Kartrekker

Heb jij behoefte aan een kundige, ervaren kwartiermaker? Een kartrekker die samen met jou werkt aan een duurzame verbetering op het gebied van informatiebeveiliging en/of privacy? Huur dan één van onze senior adviseurs in. Alleen zo komt de verandering goed én duurzaam tot stand. Kiezen tussen een vakinhoudelijk expert of een verandermanager is dus niet nodig.

Contact

Neem contact op met IB&P. Bel 038-7601350, mail contact@ib-p.nl of klik hieronder en laat een bericht achter.

Informatie downloaden

Kwartiermaker

Meer diensten

Privacy Specialist
Specialisten met de juiste ervaring inhuren?
CISO en ISO
Hoe vind je een deskundige CISO met de juiste ervaring?
Coaching
Hoe vind je een coach met de juiste ervaring?
Bewustwording MT en bestuur
Wat is jouw rol en wat zijn de mogelijkheden?
Data Protection Impact Assessment
Hoe voer je een DPIA uit waar je wat aan hebt?
Risicomanagement
Hoe maak je de risico’s beheersbaar?

Kwartiermaker? – IB&P helpt je