Beheren

Kernwoorden
integreren, borgen
# diensten
3

Wanneer het informatiebeveiligingsbeleid en informatiebeveiligingsplan zijn opgesteld, uitgevoerd en de beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, is het beheren ervan een volgende stap. Het doel is risico’s reduceren tot een acceptabel niveau. In deze fase zorg je ervoor dat informatiebeveiliging integraal en structureel onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoeringprocessen van de gemeente. Hiermee borg je de informatiebeveiliging in de Planning & Controlcyclus. Daarmee breng je de informatiebeveiliging naar een professioneel niveau.

Borgen in ISMS

Taken en verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging zijn in de implementatiefase belegd. Ook vindt structurele verantwoording plaats volgens een cyclisch proces en middelen worden structureel belegd. Het doel is om als gemeente ‘in control’ te komen, ook op informatiebeveiliging. Oftewel: geen verrassingen meer.

Het is aan te bevelen de borging van informatiebeveiliging vorm te geven door de invoering van een Information Security Management System (ISMS). De adviseurs van IB&P BV hebben veel kennis van deze systematiek en wij kunnen jouw gemeente voorzien van advies of ondersteuning bieden.

Diensten

De (Chief) Information Security Officer, de (C)ISO, is dé spin in het web als het gaat om de beveiliging van informatie binnen de gemeente. Deze persoon heeft een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben. Ben je (C)ISO en heb je behoefte aan coaching? Ook daarvoor kun je terecht bij IB&P BV. Ook kun je desgewenst voor een bepaalde tijd een (C)ISO bij ons inhuren.

Wil je graag meer informatie ontvangen over wat wij wellicht voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.


Onze diensten

  • CISO coaching

    Coaching kan je helpen de vaardigheden van de (C)ISO op een hoger plan te brengen. Niet alle CISO’s zijn even ervaren en soms is een steuntje in de rug nodig. Daarom kan een persoonlijk ontwikkel/coachingstraject een uitkomst bieden.

  • CISO capaciteit

    Tijdelijk (extra) mankracht nodig om de rol als (C)ISO te vervullen? Huur dan een deskundige hiervoor in.

  • ISMS ondersteuning

    Het is aan te bevelen de borging van informatiebeveiliging vorm te geven door de invoering van een Information Security Management System (ISMS). Je kan je daarbij laten ondersteunen voor de aanschaf en implementatie van een ISMS.


Nieuwsbrief

Downloads