CISO capaciteit

Beschrijving

Beschik je op dit moment niet over een (Chief) Information Security Officer, oftewel (C)ISO, in jouw gemeente? Is de huidige (C)ISO tijdelijk niet beschikbaar of is er tijdelijk behoefte aan extra mankracht? Wij beschikken over ervaren adviseurs met specialistische kennis die je voor een tijdelijke periode voor een gewenst aantal uur in kan huren. Wij als adviseurs kunnen zorg dragen voor de implementatie van informatiebeveiligingsmaatregelen binnen de gemeente en geven sturing aan zowel het beleid en dragen ook zorg voor de uitvoering ervan.

Doel

De gemeente ondersteunen in de uitvoering van haar informatiebeveiligingsvraagstukken. IB&P BV biedt je een ervaren adviseur die de rol van (C)ISO in de gemeente tijdelijk kan vervullen.

Wat doen we?

Onze adviseur vervult alle voorkomende taken van de (C)ISO, bijvoorbeeld:

  • Opstellen, bijstellen en eventueel vernieuwen of herzien van het informatiebeveiligingsbeleid en de daaruit voortvloeiende informatiebeveiligingsplannen;
  • Optreden als informatiebeveiligingsadviseur (voor het management) bij nieuwe ICT-voorzieningen en bij ingrijpende veranderingen in de ICT-infrastructuur;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het (lijn)management op het vlak van informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsplannen. Denk aan advies over verantwoordelijkheden, het implementeren van plannen mede in relatie tot Suwinet, BRP, reisdocumenten, BAG en ENSIA;
  • Het initiëren of laten uitvoeren van periodieke beveiligingsaudits, penetratietesten, risico-, afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses.

Wil je graag meer informatie krijgen over wat wij wellicht voor jouw gemeente kunnen betekenen voor het invullen van een (C)ISO-rol? Neem dan contact met ons op.

Wat leveren we op?

Een ervaren (C)ISO die een aanwinst zal zijn voor de organisatie en die graag resultaatgericht te werk gaat.

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van het aantal overeengekomen uren voor een specifieke periode die contractueel worden vastgelegd.

Relatie met andere
diensten

  • Coaching (C)ISO
  • Informatiebeveiligingsbeleid
  • Informatiebeveiligingsplan
  • Inrichting security organisatie

Nieuwsbrief

Downloads