Coaching Privacy Officer / Functionaris Gegevensbescherming

Beschrijving

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn gemeenten verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Deze persoon houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Een privacy officer wordt ook vaak ingezet deze medewerker ondersteund in het realiseren van de operationele processen en procedures (waar de FG toezicht op houdt). Te denken valt bijv. aan het uitvoeren van DPIA’s of het onderzoeken van datalekken.

De adviseurs van IB&P hebben de kennis in huis om je vaardigheden als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer middels coaching op een hoger plan te brengen. We bieden je concrete coaching op de door jou gewenste onderdelen. Je kunt zelf bepalen hoe vaak en wanneer je gebruik wilt maken van een coachingsessie.

Doel

Coachingsessies geven jou de mogelijkheid te sparren met een van onze experts ter ondersteuning van je werkzaamheden. We horen dan graag welke specifieke onderwerken je tijdens de gesprekken wilt behandelen. Onze adviseur kan zich daarmee optimaal voorbereiden voor de sessie.

Wat doen we?

  • Afnemen intakegesprek (inventariseren behoefte)
  • Voorbereiden en uitvoeren coachingsessies, op locatie. Online via Skype is ook mogelijk. Het intake gesprek vindt altijd op locatie plaats.

Wat leveren we op?

  • Een coach met kennis van privacy
  • Coachingsverslag

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van het aantal gewenste sessies voor coaching.

Relatie met andere
diensten

  • Coaching (C)ISO
  • Informatiebeveiligingsbeleid
  • Informatiebeveiligingsplan
  • Inrichting security organisatie

Nieuwsbrief

Downloads