Functionaris Gegevensbescherming

Beschrijving

Beschik je op dit moment niet over een Functionaris Gemeentebeschermer in de gemeente? Is de huidige Functionaris Gegevensbeschermer tijdelijk niet beschikbaar of is er tijdelijk behoefte aan extra mankracht? IB&P beschikt over ervaren adviseurs met specialistische kennis die je voor een tijdelijke periode voor een gewenst aantal uur in kan huren. Onze adviseurs zien toe op de naleving van privacywetgeving en het privacybeleid, waaronder de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van betrokken personeel en betreffende audits.

Doel

IB&P biedt je de adviseur die de rol van Functionaris Gegevensbeschermer in de gemeente tijdelijk kan vervullen.

Wat doen we?

Onze adviseur vervult alle gewenste taken van de Functionaris Gegevensbeschermer, bijvoorbeeld:

 • Het informeren en adviseren over verplichtingen uit de AVG.
 • Het toezien op naleving van de AVG en het privacybeleid, waaronder het toewijzen van
  verantwoordelijkheden, bewustmaken en opleiden van betrokken medewerkers en het uitvoeren
  van audits.
 • Adviseren over Data Protection Impact Assessments (DPIA's) en het toezien op de uitvoering ervan.
 • Samenwerken met toezichthoudende autoriteiten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Optreden als aanspreekpunt voor toezichthoudende autoriteiten, over bijvoorbeeld de
  voorafgaande raadpleging en andere aangelegenheden.
 • De jaarlijkse verslag legging van de werkzaamheden de Functionaris Gegevensbescherming aan het
  management.

Wat leveren we op?

 • Een specialistische Functionaris Gegevensbescherming

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van het aantal overeengekomen uren voor een specifieke periode die contractueel worden vastgelegd.

Relatie met andere
diensten

 • FG as a Service
 • Privacy officer
 • Coaching FG en PO

Nieuwsbrief

Downloads