ISMS ondersteuning

Beschrijving

Het is aan te bevelen de borging van informatiebeveiliging vorm te geven door de invoering van een Information Security Management System (ISMS). IB&P BV beschikt over adviseurs met specialistische kennis over ISMS die je kunnen adviseren en ondersteunen bij het aanschaffen, inrichten en ook het beheren van het systeem. Je bent dan verzekerd van een goed functionerend ISMS in de gemeente.

Doel

Het doel van het ISMS is onder andere het continue beoordelen van welke beveiligingsmaatregelen passend zijn voor de informatiebeveiliging van de gemeente zodat je deze indien nodig bij kan stellen. Het is een cyclisch proces binnen de gemeente.

Wil je graag meer informatie krijgen over wat een ISMS is of op welke wijze een implementatietraject kan verlopen? Neem dan contact met ons op.

Wat doen we?

  • Advies en ondersteuning bij behoefteanalyse
  • Advies en ondersteuning bij selectie en aanschaf ISMS
  • Implementeren en inrichten ISMS
  • Borging informatiebeveiliging in de gemeente

Wat leveren we op?

Implementatie van een ISMS

Een ISMS is een kwaliteitssysteem waarbij je eigenlijk een aantal stappen ten aanzien van informatiebeveiliging continue blijft uitvoeren. Het is simpel gezegd het uitvoeren van een PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) waarbij je voor je ISMS een scope aangeeft (wat is er bedrijfskritisch en heb je een risicoanalyse), Do (wat moet je verbeteren?), Check (heb je assessments, interne audits etc.) en Act (acteren op de eerdere stappen, verbeteren van je proces).

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van de gewenste ondersteuning. Dit kan een volledige pakketselectie zijn tot en met de daadwerkelijke implementatie en beheer.

Relatie met andere
diensten

  • Informatiebeveiligingsplan
  • Inrichten organisatie

Nieuwsbrief

Downloads