Implementeren

Kernwoorden
structuur, organisatie
# diensten
5

Bij het inventariseren zijn de mogelijke risico’s voor de informatiebeveiliging in kaart gebracht. Nu kun je echt concreet aan de slag en meters maken door zaken op orde te brengen. Je brengt structuur aan in hoe de informatiebeveiliging van de verschillende informatiestromen en processen in de gemeente zijn georganiseerd. Bij het implementeren werk je van het huidige niveau van informatiebeveiliging toe naar het gewenste niveau voor de gemeente. Je richt het besluitvormings- en verantwoordingsproces in en wijst taken en verantwoordelijkheden toe aan betrokken medewerkers.

Bewustwording

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid is het creëren van bewustwording. De meeste incidenten op het vlak van informatiebeveiliging worden nog steeds veroorzaakt door menselijke fouten. Een bewustwordingssessie kan medewerkers helpen om bewust te worden van de risico’s voor informatiebeveiliging. Ook hiervoor kun je terecht bij IB&P BV.

Diensten

Wij kunnen je hierbij helpen door te adviseren en ondersteunen met bijvoorbeeld het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid of een informatiebeveiligingsplan. Ook kunnen wij je helpen bij het opstellen van informatiebeveiligingsprocedures en het (volledig) inrichten van de informatiebeveiligingsorganisatie van de gemeente.

Wil je graag meer informatie ontvangen over wat wij wellicht voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.


Onze diensten

 • IB-beleid

  In het informatiebeveiligingsbeleid formuleer je algemene beleidsuitgangspunten voor het juiste niveau van informatiebeveiliging voor de gemeente.

 • IB-plan

  In het informatiebeveiligingsplan formuleer je maatregelen en acties voor het implementeren, uitvoeren en beheren van het informatiebeveiligingsbeleid

 • IB-procedures

  Goed geschreven procedures voor de informatiebeveiliging  maken inzichtelijk uit welke stappen een proces bestaat, wie daar in de gemeente bij betrokken zijn, bij wie de verantwoordelijkheid ligt en welke documenten er uit het proces voortvloeien. Het draagt bij aan een uniform proces.

 • Inrichting organisatie

  Bij het inrichten van de informatiebeveiliging van de gemeente zorg je ervoor dat de verantwoording over de informatiebeveiliging goed is belegd, beschreven en geïmplementeerd.

 • Bewustwordingssessies

  Een bewustwordingssessie informatiebeveiliging draagt bij aan het verhogen van de bewustwording, kennis en vaardigheden van de medewerkers op het vlak van informatiebeveiliging op een interactieve en ontspannen wijze.


Nieuwsbrief

Downloads