Bewustwordingssessies

Beschrijving

Tijdens een bewustwordingssessie krijgen medewerkers kennis en handvatten aangereikt over risico’s en ontwikkelingen op het vlak van informatiebeveiliging.

Doel

De sessie draagt bij aan het verhogen van de bewustwording, kennis en vaardigheden van de medewerkers op het vlak van informatiebeveiliging op een interactieve en ontspannen wijze. Wil je ook een bewustwordingssessie organiseren in je gemeente en kan je advies en/of ondersteuning hierbij gebruiken? Neem dan contact op met een van de adviseurs van IB&P BV. Wij helpen je graag verder om te bepalen of bewustwordingssessies zinvol zijn binnen jouw organisatie.

Wat doen we?

  • Afstemmen inhoud workshop(s) en/of sessie(s) aan de hand van gewenste aandachtspunten
  • Doornemen en analyseren documenten (o.a. informatiebeveiligingsbeleid, informatie over recente incidenten en het huidige bewustwordingsniveau)
  • Organiseren workshop(s) op locatie

Wat leveren we op?

Eén of meerdere bewustwordingssessies informatiebeveiliging.

Doorlooptijd

In overleg met de klant wordt afgestemd wat de termijn zal zijn waarin de medewerkers het enquête formulier mogen invullen en of er 1 of meer rondes worden ingepland (al naar gelang de response).

Doorgaans kan men rekening houden met een doorlooptijd van 2 maanden.

Relatie met andere
diensten

  • Informatiebeveiligingsplan
  • Informatiebeveiligingsbeleid
  • 0-meting medewerkersbewustzijn
  • Informatiebeveiligingsprocedures

Nieuwsbrief

Downloads