Informatiebeveiligingsbeleid

Beschrijving

Het informatiebeveiligingsbeleid vormt de basis voor de informatiebeveiliging van de gemeente en is afgeleid van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en voldoet daarmee aan de beveiligingsstandaard ISO 27000. Het document is als het ware de kapstok met kaders en normen voor (verdere) inbedding van het informatiebeveiligingsbeleid, de standaarden, de procedures en de processen.

Doel

In het informatiebeveiligingsbeleid formuleer je algemene beleidsuitgangspunten voor het juiste niveau van informatiebeveiliging voor de gemeente. Wil je advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met een van de adviseurs van IB&P BV. Wij helpen je graag verder.

In het informatiebeveiligingsbeleid formuleer je algemene beleidsuitgangspunten voor juiste niveau van informatiebeveiliging voor de gemeente. Wil je advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met een van de adviseurs van IB&P BV. Wij helpen je graag verder.

Wat doen we?

  • Intakegesprek
  • Opstellen enquêteformulier
  • Uitzetten enquête onder (een diverse groep) medewerkers
  • Analyseren resultaten
  • Uitwerken aanbevelingsrapport

Wat leveren we op?

Informatiebeveiligingsbeleid – concrete kaders waar je als organisatie iets mee kunt.

Doorlooptijd

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers (voor interviews en directie voor workshop) en de kwaliteit van de aanwezige documentatie, kun je rekenen op een doorlooptijd van minimaal 1 maand.

Relatie met andere
diensten

  • Risicoanalyse

Nieuwsbrief

Downloads