Informatiebeveiligingsprocedures

Beschrijving

Goed geschreven procedures voor de informatiebeveiliging maken voor een medewerker inzichtelijk uit welke stappen een proces bestaat, wie daar in de gemeente bij betrokken zijn, bij wie de verantwoordelijkheid ligt en welke documenten er uit het proces voortvloeien. Juist door het beschrijven van een proces blijkt vaak waar de kansen en risico's liggen.

Doel

Goed geschreven procedures voor de informatiebeveiliging  dragen bij aan een uniform proces. Hiermee kun je kansen verzilveren en mogelijke risico’s voorkomen. Wil je advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met een van de adviseurs van IB&P BV. Wij helpen je graag verder.

Wat doen we?

  • Afnemen interviews op locatie
  • Doornemen en analyseren van documentatie
  • Organiseren workshop informatiebeveiligingsprocessen
  • Inventariseren benodigde procedures, inclusief afstemming en goedkeuring door management
  • Uitwerken procedures
  • Indien gewenst het verzorgen van een presentatie of kennissessie over de vastgestelde procedures

Wat leveren we op?

Informatiebeveiligingsprocedure(s) van uiteenlopende aard.

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van het aantal gewenste informatiebeveiligingsprocedures.

Relatie met andere
diensten

  • Risicoanalyse informatiebeveiliging
  • Informatiebeveiligingsplan
  • Informatiebeveiligingsbeleid
  • Bewustwordingssessies

Nieuwsbrief

Downloads