Privacyplan

Beschrijving

De kaders en normen uit het privacybeleid dienen te worden vertaald naar maatregelen en acties voor de implementatie, uitvoering en handhaving van de maatregelen. Het primaire uitgangspunt voor privacy blijft risicomanagement. Ook bij het opstellen van een privacyplan kijken we waar de grootste risico’s liggen voor de gemeente. Deze risico’s krijgen de hoogste prioriteit in het plan, zonder daarbij het zogeheten ‘laag-hangende-fruit’ te vergeten.

Doel

In het privacyplan formuleer je maatregelen en acties voor het implementeren, uitvoeren en beheren van het privacybeleid zodat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen. In het plan zijn de activiteiten geformuleerd voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Wil je advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met een van de adviseurs van IB&P. Zij helpen je graag verde

Wat doen we?

  • Inventarisatie status privacy(management) in de organisatie
  • Vaststellen belangrijkste context voor de organisatie
  • Afnemen interviews op locatie
  • Opstellen privacyplan
  • Doornemen en/of presenteren privacyplan

Wat leveren we op?

  • Privacyplan

Doorlooptijd

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers (voor interviews) de kwaliteit van de aanwezig documentatie kun je rekenen op een doorlooptijd van minimaal 1 maand.

Relatie met andere
diensten

  • Privacy Quickscan
  • Gap analyse AVG-
  • Privacy beleid

Nieuwsbrief

Downloads