Inventariseren

Kernwoorden
analyseren, onderzoeken
# diensten
5

Een eerste stap naar het juiste niveau van informatiebeveiliging voor de gemeente is het inventariseren en analyseren van informatie. Tijdens deze fase breng je in kaart op welk niveau de gemeente staat op het vlak van informatiebeveiliging en of de informatiebeveiliging voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en/of de beveiligingsstandaard ISO 27000.

In kaart

Je onderzoekt in hoeverre informatiebeveiliging een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering en hoe ver de gemeente is met het implementeren van de BIG volgens een (bewust) proces van risicomanagement. De nadruk in deze fase ligt op het organisatorische aspect van informatiebeveiliging. Dit houdt in dat iedereen die een rol heeft in de informatiebeveiliging van de gemeente weet wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn op dit vlak en ook begrijpt waarom technische en organisatorische maatregelen nodig zijn. Draagvlak hiervoor is belangrijk.

Diensten

De adviseurs van IB&P BV kunnen jou hierbij adviseren en ondersteunen met bijvoorbeeld een 0-meting bewustzijn, een baselinetoets, risicoanalyse of een GAP- en impactanalyse.

Wil je graag meer informatie ontvangen over wat wij wellicht voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.


Onze diensten

  • 0-meting bewustzijn

    Een 0-meting geeft je inzicht in het huidige bewustwordingsniveau van de medewerkers op diverse niveaus in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente. Daarmee geef je richting aan de bewustwordingsactiviteiten.

  • Baselinetoets & Risicoanalyse

    Met de baselinetoets en/of een risicoanalyse krijg je inzicht in de mogelijke risico's op het vlak van informatiebeveiliging , de mogelijke gevolgen en passende maatregelen die hiervoor nodig zijn. Dit alles conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de beveiligingsstandaard ISO 27000.

  • GAP- en impactanalyse

    Een GAP- en impactanalyse geeft je snel en effectief inzicht in de actuele status en daarmee het niveau van informatiebeveiliging van de gemeente. Zo weet je wat er nog te doen is en in welke volgorde.


Nieuwsbrief

Downloads