0-meting bewustzijn

Beschrijving

De meeste incidenten op het vlak van informatiebeveiliging worden nog steeds veroorzaakt door menselijke fouten. Bewustwording van de risico’s die er zijn, is daarom van essentieel belang voor een optimale informatiebeveiliging. Technische maatregelen alleen zijn niet voldoende. Om inzicht te krijgen in het huidige bewustwordingsniveau van de medewerkers, kun je door de adviseurs van IB&P BV een 0-meting informatieveiligheidsbewustzijn uit laten voeren.

Doel

De 0-meting geeft inzicht in het huidige bewustwordingsniveau van de medewerkers op diverse niveaus in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente. Aan de hand van deze resultaten kun je een plan van aanpak opstellen om de mate van bewustwording te verhogen. Daarmee geef je richting aan de bewustwordingsactiviteiten.

Wat doen we?

  • Intakegesprek
  • Opstellen enquêteformulier
  • Uitzetten enquête onder (een diverse groep) medewerkers
  • Analyseren resultaten
  • Uitwerken aanbevelingsrapport

Wat leveren we op?

  • Inzicht in het huidige bewustzijnsniveau en aanbevelingen hoe je dit bewustwordingsniveau concreet kunt verhogen.

Het aanbevelingsrapport van de 0-meting geeft je inzicht in het huidige bewustzijnsniveau van de medewerkers over de mogelijke risico’s als het gaat om informatiebeveiliging. Tevens bevat het rapport aanbevelingen en advies om het bewustwordingsniveau te verhogen.

Doorlooptijd

In overleg met de klant wordt afgestemd wat de termijn zal zijn waarin de medewerkers het enquête formulier mogen invullen, en of er 1 of meer rondes worden ingepland (al naar gelang de response).

Doorgaans kan men rekening houden met een doorlooptijd van 2 maanden.

Relatie met andere
diensten

  • 0-meting op het gebied van privacy bewustwording
  • Informatiebeveiligingsplan

Nieuwsbrief

Downloads