Baselinetoets & Risicoanalyse

Beschrijving

De baselinetoets bestaat uit een aantal korte vragenlijsten en een methode om het belang van processen te bepalen. De baselinetoets heeft een samenhang met de diepgaande risicoanalyse, beide zijn aanvullend aan elkaar. De betrouwbaarheidseisen uit de baselinetoets zijn bepalend aan of er een diepgaande risicoanalyse uitgevoerd moet worden.

Doel

Met de baselinetoets en/of een risicoanalyse krijg je inzicht in de mogelijke risico's op het gebied van informatiebeveiliging, de mogelijke gevolgen en passende maatregelen die hiervoor nodig zijn. Dit alles conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de beveiligingsstandaard ISO 27000. Wil je advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met een van de adviseurs van IB&P BV. Zij helpen je graag verder om te beoordelen of deze baselinetoets zinvol is voor jouw organisatie.

Wat doen we?

  • Afnemen interviews op locatie
  • Beoordelen documentatie en de afstemming hiervan
  • Uitvoeren baselinetoets
  • Organiseren risicoanalyse-sessies
  • Opstellen eindrapport
  • Presentatie eindrapport en resultaten

Wat leveren we op?

  • Inzicht in de mogelijke risico’s op het gebied van informatiebeveiliging, de mogelijke gevolgen en passende maatregelen. Beschreven in een Eindrapport, inclusief presentatie resultaten aan de belanghebbenden.

Het resultaat van de baselinetoets is bedoeld voor lijn- en procesmanagers die resultaatverantwoordelijkheid dragen. Zij hebben belang bij de juiste kwaliteit en betrouwbaarheid van het proces, het informatiesysteem en de bijbehorende informatie.

Doorlooptijd

Afhankelijk van de complexiteit van de organisatie en de beschikbaarheid van de medewerkers (om deel te nemen aan de risicoanalyse sessies en interviews), kan een baselinetoets afgenomen worden met een doorlooptijd van 1 maand.

Relatie met andere
diensten

  • Informatiebeveiligingsplan

Nieuwsbrief

Downloads