Privacy volwassenheidsscan

Beschrijving

Met een Privacy volwassenheidsscan meet je hoe volwassen het privacymanagement van de gemeente is in relatie tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wil je advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met een van de adviseurs van IB&P BV. Zij helpen je graag verder.

Doel

Met de resultaten van een privacy volwassenheidsscan weet je hoe het niveau van het privacymanagement er in de gemeente nu voor staan en welke eventuele risico ́s de gemeente op dit moment nog loopt. Het voldoen aan de AVG is hierin leidend.

Wat doen we?

  • Afnemen interviews op locatie
  • Beoordelen documentatie en de afstemming hiervan
  • Invullen en uitwerken volwassenheids-assessment
  • Doornemen en/of presenteren eindrapport en resultaten

Wat leveren we op?

  • Vaststellen volwassenheidsniveau privacy

Het eindrapport bevat het definitieve vaststelling van het huidige volwassenheidsniveau van privacy voor de gemeente. Er bestaan in totaal vijf verschillende niveaus. Doelstelling is om in ieder geval op drie niveaus te voldoen aan de AVG-verplichtingen. Ook is in het rapport beschreven op welke specifieke onderdelen in de gemeente aanvullende maatregelen raadzaam zijn.

Doorlooptijd

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers (voor interviews) de kwaliteit van de aanwezig documentatie kun je rekenen op een doorlooptijd van minimaal 1 maand.

Relatie met andere
diensten

  • Quick Scan Privacy


Nieuwsbrief

Downloads