Quick Scan Privacy

Beschrijving

Een Quick Scan Privacy geeft je inzicht in de aandachtsgebieden voor privacymanagement en de mogelijke verbeterpunten die de gemeente op deze onderdelen heeft. Je kunt hiervoor terecht bij een van de adviseurs van IB&P BV. Je kijkt of de gemeente voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en toetst dit aan de hand van Privacy Baseline van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP).

Doel

Met een Quick Scan Privacy heb je snel en effectief inzicht in de status en het niveau van privacymanagement van de gemeente. Het eindrapport geeft je handvatten om eventuele vervolgactiviteiten te plannen.

Wat doen we?

  • Afnemen interviews op locatie
  • Beoordelen documentatie en de afstemming hiervan
  • Inventarisatie aanwezige privacy-maatregelen
  • Opstellen eindrapport
  • Doornemen en/of presenteren eindrapport en resultaten

Wat leveren we op?

  • Inzicht verbeterpunten binnen privacy(management) - Eindrapport Quick Scan Privacy
    In het eindrapport zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het privacymanagement opgenomen. In de praktijk worden deze rapportages gebruikt als vertrekpunt voor nieuwe initiatieven, maar ook als middel om privacy (hoger) op de agenda te krijgen van bestuurders.

Doorlooptijd

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerkers (voor interviews) de kwaliteit van de aanwezig documentatie kun je rekenen op een doorlooptijd van minimaal 1 maand.

Relatie met andere
diensten

  • GAP-Analyse AVG


Nieuwsbrief

Downloads