Externe audit

Beschrijving

Met een externe audit breng je in kaart hoe goed de gemeente de informatiebeveiliging onder controle heeft en waar de prioriteiten liggen voor verbetering. Ook hiervoor kun je terecht bij een van de adviseurs van IB&P BV. In samenwerking met een van onze partners, kunnen wij je helpen bij het laten uitvoeren van formele externe audits. Onze partners beschikken over een register EDP-auditor (RE) op het gebied van DigiD, SUWI en ENSIA.

Doel

De uitkomsten van een externe audit bieden je (additionele) zekerheid over de opzet en werking van de informatiebeveiliging van de gemeente en de beheersmaatregelen.

Wat doen we?

  • Opstellen en uitvoeren van het auditplan
  • Uitvoeren audit
  • Opstellen en opleveren auditrapportage

Wat leveren we op?

  • Auditrapport
  • TPM-verklaring

Doorlooptijd

Afhankelijk van de scope van de audit

Relatie met andere
diensten

  • Assessments
  • Gap- en risicoanalyse

Nieuwsbrief

Downloads