Social engineering

Beschrijving

Social engineering of social hacking, is een techniek waarbij een computerkraker een aanval op computersystemen tracht te ondernemen door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken. De aanval is gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke of geheime informatie, waarmee de hacker dichter bij het aan te vallen object kan komen. De adviseurs van IB&P BV kunnen jou hierbij helpen. In samenwerking met een van onze partners kunnen wij social engineering toepassen in jouw gemeente. Dit kan op verschillende wijzen, zoals per mail, telefonisch of in persoon.

Doel

De resultaten uit de social engineering activiteiten geven je inzicht in de weerbaarheid van de medewerkers tegen ‘hackerstrucs’. Daarnaast kan social engineering een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording van medewerkers voor risico’s bij informatiebeveiliging.

Wat doen we?

  • Begeleiden van het traject voor social engineering
  • Inhuur externe specialisten onder regie van IB&P BV

Wat leveren we op?

Rapport met bevindingen en aanbevelingen voor verbeterpunten

Doorlooptijd

Afhankelijk van de scope wordt deze met de klant afgesproken

Relatie met andere
diensten

  • Assessments
  • Externe audit

Nieuwsbrief

Downloads