Zelfevaluaties

Beschrijving

Middels een zelfevaluatie op het vlak van informatiebeveiliging of onderdelen daarvan krijg je meer inzicht in de stand van zaken van de informatiebeveiliging in de gemeente. Hierdoor kan je hierop beter sturen en verantwoording afleggen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Wij kunnen je hierbij adviseren en ondersteunen middels trajectbegeleiding.

Doel

Het doel van zelfevaluaties is om het verantwoordingsproces over de informatiebeveiliging van de gemeente verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus.

Wat doen we?

Afhankelijk van de vraag en behoefte van de gemeente. Diverse activiteiten/rollen zoals bijvoorbeeld de rol van ENSIA programmamanager, coördinator

Wat leveren we op?

Een efficiënt uitgevoerde zelfevaluatie met concrete resultaten waar de organisatie mee geholpen is de informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van de gewenste omvang/scope zelfevaluatie.

Relatie met andere
diensten

  • Assessment

Nieuwsbrief

Downloads