Skip to main content

Wat is jouw rol en wat zijn de mogelijkheden?

Bewustwording Lijnmanagers

De BIO-cursus voor lijnmanagers pakt het praktijkprobleem aan van onvoldoende kennis over informatiebeveiliging bij proceseigenaren. Ideaal voor afdelingsmanagers / teamleiders die willen weten op welke wijze informatiebeveiliging een integraal onderdeel is van hun management verantwoordelijkheden.

Vragen? Bel ons: +31 6 230 10 235

Bewustwording bij het management

De cursus richt zich op het verhogen van bewustzijn over informatiebeveiliging bij lijnmanagers. Het belicht hoe de BIO-norm invloed heeft op hun dagelijkse verantwoordelijkheden en beslissingen. Managers leren het belang van informatiebeveiliging binnen hun afdeling te herkennen en hoe dit randvoorwaardelijk is voor de algehele veiligheid en compliance van de organisatie. De focus ligt op het integreren van veiligheidsmaatregelen in hun managementpraktijken, het herkennen van risico’s en het aansturen van hun team in lijn met de BIO-norm.

Praktische aanpak

Deze cursus benadert informatiebeveiliging vanuit een praktisch perspectief, waarbij de nadruk ligt op realistische scenario’s die relevant zijn voor de dagelijkse operaties van een lijnmanager.

Deelnemers worden betrokken bij interactieve oefeningen die hen helpen de geleerde principes direct toe te passen in hun werk. Hierdoor wordt de leerervaring niet alleen theoretisch, maar ook direct toepasbaar in de praktijk.

Onderwerpen

De cursus omvat een reeks van belangrijke onderwerpen vanuit de BIO namelijk:

  • Verantwoordelijkheden van de proceseigenaren volgens de BIO
  • Wat staat hierover in het informatiebeveiligings-beleid
  • Dataclassificatie, wat wordt hiermee bedoeld
  • Data Protection Impact Analysis (DPIA)
  • Business Impact Analyse (BIA)
  • Je hulptroepen binnen de organisatie – je staat er niet alleen voor!

Gezamenlijk optrekken

De cursus wordt in-house aangeboden, wat lijnmanagers van verschillende afdelingen de kans geeft om gezamenlijk getraind te worden. Dit creëert een unieke kans voor het opbouwen van gemeenschappelijk begrip en het ontwikkelen van een gedeelde visie op informatiebeveiliging. Door meerdere managers tegelijkertijd te trainen, ontstaat er een momentum voor het doorvoeren van noodzakelijke procesveranderingen. Dit collectieve leerproces bevordert samenwerking en zorgt voor een consistente toepassing van BIO-principes binnen de gehele organisatie.

Contact

Neem contact op met IB&P.
Bel +31 6 230 10 235, mail contact@ib-p.nl of klik hieronder en laat een bericht achter.

Informatie downloaden

Meer diensten

ENSIA Workshop
Is jouw gemeente klaar voor de ENSIA verantwoording?
ENSIA-coördinator
Slim uitbesteden, toch?
Bewustwording I-adviseurs en projectleiders
Welke informatiebeveiliging en privacy aspecten zijn relevant voor mijn functie?
Privacy Specialist
Specialisten met de juiste ervaring inhuren?
CISO en ISO
Hoe vind je een deskundige professional met de juiste ervaring?
Coaching
Hoe vind je een coach met de juiste ervaring?

Bewustwording Lijnmanagers? – IB&P helpt je