Wat is jouw rol en wat zijn de mogelijkheden?

Bewustwording MT en bestuur

Privacy en informatiebeveiliging zijn niet meer weg te denken van de bestuurstafel. Bestuurders hebben vaak geen tijd om zelf alle wet- en regelgeving bij te houden, laat staan de onderliggende normenkaders. Het bestuur kan zich laten adviseren door een Functionaris Gegevensbescherming of CISO, maar is zelf eindverantwoordelijk. Hoe geven zij op een effectieve wijze sturing aan deze verantwoordelijkheid?

Vragen? Bel ons: 038-7601350

Bestuurlijke bewustwording

Met de bewustwordingssessies van IB&P wordt in korte tijd duidelijk waar je als bestuurder of manager verantwoordelijk voor bent en hoe je de juiste randvoorwaarden kunt scheppen. Daarbij maken we ook duidelijk hoe je als (lokale) overheid je voordeel kan doen met de toepassing van de BIO, de AVG en de ENSIA.

Praktische aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door de interactieve opzet waarbij we goed kijken naar de bestuurlijke context van jouw organisatie. Daarbij integreren we zoveel mogelijk jullie eigen beleid. We behandelen niet alleen wát geregeld moet worden op bestuursniveau, maar ook hoe daar in de praktijk op gestuurd kan worden.

  • Toegespitst op bestuurlijk niveau
  • Theorie afgewisseld met praktijk
  • Gegeven door ervaren adviseurs
  • Gebaseerd op jouw beleid en werkwijze

Inhoud modulair

We kunnen de grote lijnen van informatiebeveiliging en privacy combineren, of inzoomen op een specifiek beleidsterrein. Onderwerpen als het stimuleren van een leercultuur en risico gebaseerd prioriteren kunnen de revue passeren. Krijg antwoord op de vraag hoe je winst behaalt met de (verplichte) instrumenten uit de BIO en de AVG. Of hoe je effectief kan sturen op informatiebeveiliging langs de jaarlijkse ENSIA-verantwoordingslijn.

Efficiënt en effectief

In geheel op maat gemaakte bewustwordingssessies krijgt het bestuur en management de handvatten waarmee zij op effectieve wijze sturing kunnen geven aan informatiebeveiliging en privacy. Dat is in ieder z’n belang, toch?

Contact

Neem contact op met IB&P. Bel 038-7601350, mail contact@ib-p.nl of klik hieronder en laat een bericht achter.

Informatie downloaden

Bewustwording MT en bestuur

Meer diensten

Privacy Specialist
Specialisten met de juiste ervaring inhuren?
CISO en ISO
Hoe vind je een deskundige CISO met de juiste ervaring?
Coaching
Hoe vind je een coach met de juiste ervaring?
Bewustwording MT en bestuur
Wat is jouw rol en wat zijn de mogelijkheden?
Data Protection Impact Assessment
Hoe voer je een DPIA uit waar je wat aan hebt?
Risicomanagement
Hoe maak je de risico’s beheersbaar?

Bewustwording MT en bestuur? – IB&P helpt je