Hoe voer je een DPIA uit waar je wat aan hebt?

Data Protection Impact Assessment

Een DPIA is een instrument om in een vroeg stadium goed inzicht te krijgen in de privacy risico’s van nieuwe gegevensverwerkingen. Hiermee voorkom je dat privacy het sluitstuk wordt en latere reparaties onnodig veel tijd en geld kosten. Soms is een DPIA zelfs wettelijk verplicht. Hoe pak je een DPIA gestructureerd aan en wie heb je daarbij nodig?

Vragen? Bel ons: 038-7601350

Maatregelen met draagvlak

IB&P heeft een methodische aanpak waarmee je tot een concrete uitkomst komt. Wij inventariseren en analyseren de privacy risico’s, zodat je tot praktische, concrete maatregelen komt waar je in de praktijk echt iets aan hebt.

Iedereen met een rol bij de gegevensverwerking betrekken we hierbij. Van specialist in het werkproces tot applicatiebeheerder en van archivaris tot leverancier. Daardoor is een DPIA geen ‘moetje’, maar een constructief traject, met het creëren van draagvlak en bewustwording als mooie bijvangst.

Helder en pragmatisch

Een goede voorbereiding is het halve werk. Na het afstemmen van het plan van aanpak, houden we een startbijeenkomst. Hier bepalen we de scope en zorgen we dat de neuzen dezelfde kant op staan. Vervolgens gaan we met de inhoudelijk specialisten alle punten van de DPIA-vragenlijst af. Dit wordt geen ‘vraag-antwoord’ gesprek, maar een inhoudelijke dialoog. Het resultaat werken we uit in een helder verslag.

  • Gezamenlijke startbijeenkomst
  • Gestructureerde inventarisatie
  • Breed gedragen resultaat
  • Helder beschreven maatregelen

Gefundeerde keuzes

Door onze op maat uitgevoerde DPIA kan jij gefundeerde keuzes maken bij de implementatie van nieuwe projecten en verwerkingen van persoonsgegevens. Door onze inzet wordt dit een constructief en praktisch traject. Privacy risico’s en de bijbehorende maatregelen zijn helder beschreven, zodat je daar goed op kan sturen. En dat is wel zo fijn.

Contact

Neem contact op met IB&P. Bel 038-7601350, mail contact@ib-p.nl of klik hieronder en laat een bericht achter.

Informatie downloaden

Data Protection Impact Assessment

Meer diensten

Privacy Specialist
Specialisten met de juiste ervaring inhuren?
CISO en ISO
Hoe vind je een deskundige CISO met de juiste ervaring?
Coaching
Hoe vind je een coach met de juiste ervaring?
Bewustwording MT en bestuur
Wat is jouw rol en wat zijn de mogelijkheden?
Data Protection Impact Assessment
Hoe voer je een DPIA uit waar je wat aan hebt?
Risicomanagement
Hoe maak je de risico’s beheersbaar?

Data Protection Impact Assessment? – IB&P helpt je