Skip to main content

IBD Jaaroverzicht 2019

  • IB&P
  • Versie def
  • Download(s) 16
  • Bestandsomvang 331.90 KB
  • Bijgewerkt op 17 januari 2020

2019 stond voor gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in het teken van de verdere implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de overgang naar het gezamenlijke normenkader voor informatiebeveiliging van alle overheidslagen, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In het afgelopen jaar hielp de IBD gemeenten bij het verhogen van hun digitale weerbaarheid en het borgen van privacy in de organisatie door middel van gericht advies, ondersteuning bij incidenten en kennisdeling. In dit jaaroverzicht treft u de meest in het oog springende activiteiten en ontwikkelingen.


Bestand(en)

BestandActie
IBD-Jaaroverzicht-2019.pdfDownloaden