Auteur: IB&P

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta

Als de digitale euro er komt, hoopt minister van Financien Sigrid Kaag dat het vooral om een digitale vorm van contant geld gaat. Dat schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Op discussies over de digitale euro komen vaak felle reacties, vooral van mensen die vrezen dat de EU of de staat hiermee meer controle krijgt over het leven van mensen, omdat digitale transacties over het algemeen beter te volgen en te sturen zouden zijn dan contante betalingen. Maar Kaag hoopt juist op een grotere mate van anonimiteit ten opzichte van bestaande digitale betalingen.

Lees verder

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA

Samen met het regionale partnerschap IGD Rijnmond, heeft het landelijk programmabureau op 31 maart een kennistafel georganiseerd over Data Privacy Impact Assessment, DPIA. Tijdens de bijeenkomst heeft Afke de Vries, Functionaris Gegevensbescherming van het Ikazia, de aanwezigen geinformeerd over de totstandkoming van de eerste DPIA en de benadering voor de toekomst. DPIA is een set van vragen bedoeld om mogelijke privacy risico s te identificeren en te evalueren.

Lees verder

Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken doet te weinig om de beveiliging op orde te brengen van de informatiesystemen die onder meer gebruikt worden voor diplomatenpost en documentenverkeer met de Europese Unie en de NAVO. Voor de Algemene Rekenkamer is de ernst en de hardnekkigheid van dit probleem reden om dit als een ernstige onvolkomenheid aan te merken.

Lees verder

NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes

De Network and Information Security 2 Directive, NIS2, is een nieuwe Europese richtlijn die bedoeld is om het niveau van cybersecurity in de Europese Unie te verhogen. De dreiging van cyberaanvallen wordt steeds groter. Bendes die gelieerd zijn aan staten als China en Rusland richten zich steeds vaker op onderdelen van de vitale infrastructuur in Nederland en andere EU lidstaten. Zij plegen ransomware aanvallen of stelen intellectueel eigendom. Recent werd bijvoorbeeld de populaire app TikTok bij ambtenaren verboden vanwege het aan zekerheid grenzende vermoeden dat de Chinese staat kan meekijken.

Lees verder

Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen

Er wordt in het kader van de nieuwe wet Wegiz hard gewerkt aan nieuwe NEN normen met betrekking tot elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van die normen staat al en een ander deel wordt gedurende 2023 ontwikkeld. Dit gebeurt door het NEN in samenwerking met speciale werkgroepen. Gedurende 2023 worden bijvoorbeeld een aantal nieuwe generieke NEN normen ontwikkeld: NEN 7517, toestemming, NEN 7518, identificatie en autenticatie, en NEN 7519, lokalisatie, in ontwikkeling.

Lees verder

Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat louter een inbreuk op de privacywet AVG burgers geen recht geeft op schadevergoeding. Een enkele schending is niet voldoende. Er moet sprake zijn van, immateriele schade als gevolg van die inbreuk en een duidelijk oorzakelijk verband. Het is echter geen vereiste dat de geleden immateriele schade een bepaalde drempel van ernst moet bereiken om recht op schadevergoeding te verlenen.

Lees verder

Organisatorische inbedding van maatregelen

Deze maatregelen kunnen u helpen bij het voorkomen van incidenten. Om deze maatregelen effectief in uw organisatie in te zetten, is het nodig dat u de organisatorische kant van cybersecurity goed geregeld hebt. Het is van belang dat u bewustzijn creeert voor de risico s van cybersecurity op alle niveaus in de organisatie, inclusief gebruikers. Beleg daarnaast verantwoordelijkheden juist.

Lees verder