Categorie: privacy (nieuws)

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA

Samen met het regionale partnerschap IGD Rijnmond, heeft het landelijk programmabureau op 31 maart een kennistafel georganiseerd over Data Privacy Impact Assessment, DPIA. Tijdens de bijeenkomst heeft Afke de Vries, Functionaris Gegevensbescherming van het Ikazia, de aanwezigen geinformeerd over de totstandkoming van de eerste DPIA en de benadering voor de toekomst. DPIA is een set van vragen bedoeld om mogelijke privacy risico s te identificeren en te evalueren.

Lees verder

Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat louter een inbreuk op de privacywet AVG burgers geen recht geeft op schadevergoeding. Een enkele schending is niet voldoende. Er moet sprake zijn van, immateriele schade als gevolg van die inbreuk en een duidelijk oorzakelijk verband. Het is echter geen vereiste dat de geleden immateriele schade een bepaalde drempel van ernst moet bereiken om recht op schadevergoeding te verlenen.

Lees verder

Zorgen over intern toezicht gemeente Amsterdam

De Autoriteit Persoonsgegevens, AP, heeft wethouders Van Buren, P en O, en Scholtes, ICT, gevraagd om namens het college van B en W van de gemeente Amsterdam naar de AP te komen om uitleg te geven over de positie van hun interne privacytoezichthouder. De AP maakt zich zorgen of de onafhankelijkheid van het interne toezicht bij de gemeente Amsterdam wel goed genoeg is geregeld. Organisaties zijn bij wet verplicht een interne privacytoezichthouder in dienst te hebben, de functionaris gegevensbescherming, FG, die onafhankelijk toezicht houdt op de organisatie en advies uitbrengt aan de organisatie.

Lees verder