Categorie: privacy (nieuws)

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek

Een voormalige secretaresse op de spoedhulp van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal heeft jarenlang in het medisch dossier van de ex vrouw van haar man gekeken. Ze had daar volgens de rechtbank in Breda geen goede reden voor. De rechter vindt dat het ziekenhuis de privacy van de patiente beter had moeten bewaken. Daarom moet het ziekenhuis deze vrouw een schadevergoeding van 2000 euro betalen. De secretaresse is inmiddels ontslagen.

Lees verder

Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa

Amazon kondigde onlangs weer twee grote overnames aan: IRobot, dat met een zelflerende stofzuiger een gedetailleerde kaart maakt van je huis, en een grote aanbieder van huisartsenzorg in de VS. Tel dat op bij al hun kennis over je koopgedrag en bij alles wat ze van je weten als je gebruikmaakt van hun voice assistent, die continu met je meeluistert. Wat weet Amazon eigenlijk niet van hun klanten?

Lees verder

Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering

Steeds meer functionarissen voor gegevensbescherming, FG s, geven aan te weinig tijd te hebben voor het uitoefenen van hun functie. Dat blijkt uit een enquete van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming, CIP, onder 231 fg s bij overheden en andere publieke organisaties. Het lijkt er wel op dat de rol, die niet altijd de verdiende aandacht krijgt, steeds serieuzer wordt genomen.

Lees verder

Juist eigen ambtenaren bedreigen bij gemeenten de privacybescherming

De grootste bedreiging wat betreft informatiebeveiliging en privacybescherming bij gemeenten, is afkomstig van de eigen medewerkers. Die sturen bijvoorbeeld per ongeluk e mails met gevoelige informatie naar een verkeerd adres, of maken doelbewust misbruik van hun toegangsrechten om bij gegevens of systemen te komen. Vertrouwelijke informatie kan dan in verkeerde handen komen.

Lees verder

Politie schendt privacy van zeker negen miljoen mensen en houdt onterecht persoonsgegevens bij

Verhuizingen, huwelijken, geboortes, nationaliteit, adres of het burgerservicenummer. Mocht je ooit in contact zijn geweest met de politie voor bijvoorbeeld een aangifte of getuigenis, houdt de politie nog steeds persoonsgegevens van jou bij. Onterecht, want deze gegevens zijn in veel gevallen niet meer relevant. En daarmee schendt de politie onnodig de privacy van zeker negen miljoen mensen.

Lees verder

Uitvoeringswet AVG kritisch beoordeeld

De Uitvoeringswet AVG, UAVG, heeft slechts een beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van de Algemene verordening persoonsgegevens, AVG. Dat komt vooral door het gebrek aan verdere invulling van de open normen in de UAVG. Dat draagt niet bij aan duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast zou de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, de werkwijze rondom de bestuurlijke boete meer transparant kunnen vormgegeven en bij de meldplicht datalekken het toezicht op niet melders kunnen intensiveren. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek naar de uitvoering van de UAVG door Pro Facto en Hooghiemstra en Partners. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC.

Lees verder