Categorie: privacy (nieuws)

RIEC geen rechtspersoon, dus RIEC-deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk voor privacy

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 1 maart geoordeeld dat een inzageverzoek niet aan een RIEC kan worden gericht, nu een RIEC geen rechtspersoonlijkheid heeft. De convenantspartners die deelnemen aan het RIEC zijn daarentegen gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene moet dus zijn verzoek aan al die partijen tezamen richten. Dit oordeel roept diverse vragen op.

Lees verder

De ontwikkelingen rondom de ePrivacy-verordening op een rijtje

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy-verordening. De verordening versterkt de huidige regels. Vooral de toekomstige regelgeving omtrent cookies zijn voor decentrale overheden van belang. Het Europese wetgevingsproces van de ePrivacy-verordening is nog steeds in volle gang. Daarom zetten wij alle ontwikkelingen tot nu toe op een rijtje.

Lees verder

Informatiebeveiliging en privacy continue prioriteit voor CBS

Het CBS heeft informatiebeveiliging en privacy permanent zeer hoog op zijn agenda staan. Dit blijkt onder andere uit het feit dat het bureau zijn beleid op deze punten regelmatig extern laat toetsen. Onlangs is dit weer gebeurd en is het statistiekbureau opnieuw gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Het bevestigt dat de gegevens van bedrijven en personen bij het CBS veilig en goed beschermd zijn.

Lees verder

Sterke stijging aantal datalekken bij overheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg 23.976 datalekmeldingen binnen in 2020 en ruim een vijfde daarvan kwam bij de overheid vandaan. Het betekent een stijging van 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De AP meet verder een ‘explosieve toename van het aantal hacks’ en luidt de noodklok. De overheid scoort wat dat betreft als sector niet het hoogst, maar moet zich er wel bewuster van worden ‘dat zij heel belangrijke informatie bewaart’.

Lees verder

Wat je kunt doen om geen slachtoffer te worden van een datalek

‘Gegevens van duizenden mensen liggen op straat.’ Het is een zin die met regelmaat op nieuwswebsites verschijnt. Ook afgelopen maandag, toen bekend werd dat de persoonlijke gegevens van mogelijk honderdduizenden mensen in verkeerde handen zijn gevallen door een lek bij het bedrijf Ticketcounter. Het gaat onder anderen om bezoekers van Avifauna, de Uithof, Duinrell, de Keukenhof en meerdere musea in de regio. Hoe je te wapenen tegen het leed dat een datalek heet?

Lees verder