Categorie: opinie

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta

Als de digitale euro er komt, hoopt minister van Financien Sigrid Kaag dat het vooral om een digitale vorm van contant geld gaat. Dat schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Op discussies over de digitale euro komen vaak felle reacties, vooral van mensen die vrezen dat de EU of de staat hiermee meer controle krijgt over het leven van mensen, omdat digitale transacties over het algemeen beter te volgen en te sturen zouden zijn dan contante betalingen. Maar Kaag hoopt juist op een grotere mate van anonimiteit ten opzichte van bestaande digitale betalingen.

Lees verder

NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes

De Network and Information Security 2 Directive, NIS2, is een nieuwe Europese richtlijn die bedoeld is om het niveau van cybersecurity in de Europese Unie te verhogen. De dreiging van cyberaanvallen wordt steeds groter. Bendes die gelieerd zijn aan staten als China en Rusland richten zich steeds vaker op onderdelen van de vitale infrastructuur in Nederland en andere EU lidstaten. Zij plegen ransomware aanvallen of stelen intellectueel eigendom. Recent werd bijvoorbeeld de populaire app TikTok bij ambtenaren verboden vanwege het aan zekerheid grenzende vermoeden dat de Chinese staat kan meekijken.

Lees verder

Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat louter een inbreuk op de privacywet AVG burgers geen recht geeft op schadevergoeding. Een enkele schending is niet voldoende. Er moet sprake zijn van, immateriele schade als gevolg van die inbreuk en een duidelijk oorzakelijk verband. Het is echter geen vereiste dat de geleden immateriele schade een bepaalde drempel van ernst moet bereiken om recht op schadevergoeding te verlenen.

Lees verder

EU overheidsinstanties onder vuur van zowel China als Rusland

ESET heeft haar APT Activity Report uitgebracht, dat een samenvatting geeft van de activiteiten van geselecteerde advanced persistent threat, APT, groepen die door onderzoekers van ESET zijn waargenomen, onderzocht en geanalyseerd van oktober 2022 tot eind maart 2023. Het rapport wordt halfjaarlijks gepubliceerd. Gedurende deze periode concentreerden verschillende Chinese dreigingsactoren zoals Ke3chang en Mustang Panda zich op high profile Europese organisaties. Het Chinese Ke3chang gebruikte hierbij tactieken zoals de inzet van een nieuwe Ketrican variant en loader, en Mustang Panda gebruikte hiervoor twee nieuwe backdoors.

Lees verder

Digitalisering in de wijk moet hoger op de agenda

Om aan alle clienten wijkverpleging te kunnen blijven bieden, kan e health een oplossing zijn. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van meer digitale hulpmiddelen, zoals monitoring van de client op afstand, apparaten die zorgen voor tijdige medicatie, maar ook aan betere gegevensuitwisseling zodat administratieve lasten dalen, stelt V en VN voorzitter Bianca Buurman naar aanleiding van de jaarpublicatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ, over de wijkverpleging.

Lees verder