Categorie: opinie

Belangen afwegen in de AVG

Ouderen die zonder aanvulling op hun AOW onder het sociaal minimum komen, hebben recht op een aanvullende inkomensvoorziening (AIO). Echter slechts de helft van wie daar recht op heeft, vraagt die ook aan, zo concludeerde de Rekenkamer. Dat zijn bijna 50.000 mensen. Mag de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die mensen nu schrijven of bellen om ze op hun recht te attenderen?

Lees verder

Hoe ziet de toekomst eruit voor enterprise-encryptie?

In een tijd van wereldwijde onzekerheid en snelle digitalisering nemen organisaties enorme stappen om hun netwerken en vertrouwelijke data te beschermen. Als gevolg rapporteert de helft van alle organisaties wereldwijd dat zij tegenwoordig een encryptie-strategie hebben. Ondanks het belang van deze ontwikkeling, legt het ook hiaten bloot die organisaties kwetsbaar maken voor dreigingen en aanvallen – zeker in multicloud-omgevingen en wanneer er gewerkt wordt met gevoelige klantdata.

Lees verder

Gemeenten blijven nepaccounts gebruiken om burgers online te volgen

Verschillende gemeenten die nepaccounts inzetten om online informatie van burgers te verzamelen, stoppen daar niet mee. Dat las ik bij Nu.nl, dat zich baseert op onderzoek door de Volkskrant. Zo noemt de gemeente Tilburg het noodzakelijk om de privacy van ambtenaren te garanderen. Utrecht gebruikt in “uitzonderlijke gevallen” een geanonimiseerd account voor onderzoek naar illegale prostitutie. Dat verbaast gezien de ophef onlangs over het online undercover volgen en monitoren. Kennelijk leeft de gedachte dat het allemaal niet zo erg is, en bovendien toch alleen maar gaat om crimineel of onrechtmatig gedrag.

Lees verder

Insider threats voorkomen? Maak security onderdeel van de bedrijfscultuur

Interne dreigingen zijn een grote uitdaging voor veel organisaties. Hoewel de meeste organisaties de voorkant van hun security op orde hebben, komt het vaak voor dat door een onoplettende of juist opzettelijke fout kwaadwillenden toegang krijgen tot gevoelige informatie. Uit onderzoek van het Ponomon Institute blijkt dat 30 procent van de datalekken ontstaan uit insider threats. Bedrijven besteden dan ook jaarlijks gemiddeld 11,45 miljoen dollar aan de bestrijding van dreigingen van binnenuit.

Lees verder