Categorie: informatiebeveiliging (nieuws)

Nieuw kabinet: kom met een visie voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur

In pers en politiek zijn datacentra steeds vaker onderwerp van discussie. In Amsterdam gold enige tijd een bouwstop voor nieuwe datacentra, omdat er gevreesd werd voor overbelasting van de lokale elektriciteitsnetten. En in Noord-Holland en Flevoland groeit de weerstand tegen de vestiging van zogenaamde hyperscalers: zeer grote datacentra in bezit van internationale techbedrijven. Er zijn zorgen over hun ruimtegebruik en de druk die ze leggen op allerlei basisvoorzieningen, zoals groene stroom en water. In alle gevallen speelt de vraag of de lusten en lasten van datacentra eerlijk verdeeld worden over bedrijven, omwonenden en de samenleving als geheel.

Lees verder

Lets talk about hacks – Strategische keuzes rondom cybersecurity

Welke strategische keuzes maakt de NCTV om Nederland digitaal veilig te maken en te houden? En welke maatregelen moeten er worden genomen om cyberdreigingen het hoofd bieden? Welke noodzakelijke stappen moeten we zetten om de vitale belangen van Nederland en de Nederlandse economie te beschermen? Op deze en vele andere vragen geeft Hester Somsen, plaatsvervangend NCTV antwoord tijdens de 3e podcast aflevering van ‘Let’s talk about hacks’.

Lees verder

80 procent van cyberaanvallen wereldwijd vindt plaats via supply chains

Volgens het Amerikaanse National Institute of Science and Technology (NIST) vindt naar schatting zo’n 80 procent van alle de cyberaanvallen wereldwijd plaats via supply chains. In opdracht van het NCSC heeft TNO daarom een verkennend onderzoek gedaan naar de risico’s en vraagstukken op het gebied van ICT-supply chains. Dat onderzoek is vandaag gepubliceerd.

Lees verder

Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Kamer

Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) formuleerde het kabinet in 2018 voor het eerst een integrale aanpak van het digitaliseringsbeleid om sturing te geven aan de digitale transitie. Zo wil Nederland de kansen van digitalisering verantwoord benutten en opschalen én tegelijk werken aan het op orde brengen van de fundamenten en randvoorwaarden voor alle sectoren en domeinen.

Lees verder

5 basisprincipes voor regie op internetdomeinen

Welke websites heeft uw organisatie? En hoeveel? Tientallen? Honderden? Vaak weten organisaties deze antwoorden niet, terwijl de deur zo openstaat voor verwarring, ontevredenheid en cybercrime. Forum Standaardisatie beschrijft in haar nieuwste publicatie ‘Regie op internetdomeinen: lessen uit de praktijk’ vijf basisprincipes waarmee uw organisatie domeinbeheer op orde kan krijgen.

Lees verder

Grote vragen over tech moeten we samen beantwoorden

In zijn ‘Brief Answers to the Big Questions’ stelt professor Stephen Hawking de ‘grote vraag’ of artificial intelligence ooit slimmer wordt dan wij. Hij beschrijft de kansen die ai ons biedt, de geweldige mogelijkheden die erdoor ontstaan en de risico’s die ai vormt wanneer wij als mensen niet in staat blijken te zijn haar in de juiste banen te leiden. Ook speelt de auteur met de vraag welke plaats ai dient te krijgen in onze voedselketen. Komt er een moment dat we digitaal leven als nieuwe levensvorm kunnen zien?

Lees verder