Skip to main content

Categorie: informatiebeveiliging (nieuws)

Provincie krijgt opdracht om cybersecurity te verbeteren

De provincie Zuid Holland moet een actieplan opstellen om de cybersecurity te verbeteren. De leden van Provinciale Staten hebben dit verzoek unaniem neergelegd bij het college van Gedeputeerde Staten. Vorig jaar werd een datalek in een intern informatiesysteem van de provincie ontdekt. Naar aanleiding daarvan staat Zuid Holland onder verscherpt toezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, AP.

Lees verder

Nieuwe kabinetsvisie, samen sterker tegen cyberdreigingen

Kabinet wil bedrijven sneller kunnen waarschuwen voor cyberdreigingen. Digitale dreigingen blijven veranderen en worden steeds geavanceerder. Het is daarom belangrijk dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun digitale veiligheid goed regelen. Dit vraagt om meer en betere samenwerking tussen overheid en bedrijven. Daarom heeft het kabinet een toekomstplan gemaakt met een Cyberweerbaarheidsnetwerk. Hier lees je wat het is en wat het betekent voor ondernemers.

Lees verder

Ontwikkelingen in OT omgevingen vereisen zero trust beveiliging

Er vindt momenteel een ingrijpende transformatie plaats binnen de operationele technologie, OT, netwerken die organisaties voor onder meer productiefaciliteiten en vitale infrastructuren gebruiken. OT en IT omgevingen waren ooit hermetisch van elkaar gescheiden, maar worden steeds vaker met elkaar verbonden. Organisaties doen dat om te voorzien in hun zakelijke behoeften, ondersteuning te bieden voor digitale initiatieven en mobiele en thuiswerkers veilig te houden.

Lees verder

Kabinet wil concurrerende cybersecuritymarkt met voldoende personeel in 2035

Het demissionaire kabinet wil dat Nederland in 2035 over een concurrerende cybersecuritymarkt beschikt met voldoende getalenteerd personeel. Dat staat in de agenda voor Cybersecurity Technologies (pdf). Cybersecurity is onder de Nationale Technologiestrategie een van de aangewezen sleuteltechnologieen. Volgens het kabinet zijn de in totaal tien sleuteltechnologieen nodig voor Nederlandse banen en inkomsten van de toekomst, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en de nationale veiligheid.

Lees verder

Hackers maken 1873 documenten met persoonlijke gegevens Twentenaren buit

De kans dat persoonlijke gegevens van Twentenaren op straat komen te liggen na een cyberaanval op softwareleverancier AddCom is zeer klein, meldt Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, GBT. Vorige maand hebben hackers gegevens gestolen van AddComm, waaronder ook data van het GBT. Inmiddels weten wij welke gegevens zijn gestolen, meldt het GBT aan getroffenen. In totaal gaat het om 1837 gelekte documenten.

Lees verder

OM en politie, brede bestrijding cybercrime door wereldwijde omvang en dreiging belangrijker dan ooit

Cybercrime is een flinke industrie waar buitengewoon veel leed achter schuilt. Vorig jaar werden 2,3 miljoen Nederlanders getroffen door een vorm van online criminaliteit. Mensen en bedrijven lijden enorme financiele schade, maar het tast vooral het vertrouwen aan, in elkaar en in de digitale infrastructuur. Deze in kaart gebrachte ontwikkelingen staan in het Cybercrimebeeld Nederland 2024 van het Openbaar Ministerie, OM, en de politie.

Lees verder

Ambtenaren gebruiken onveilig vergaderprogramma, data waardevol voor spionnen

De Nederlandse overheid is grootgebruiker van het videobelprogramma Webex. Uit Duits onderzoek blijkt dat dat programma niet zo veilig is als het belooft. Een journalist van de krant Die Zeit kon maandenlang gegevens verzamelen van tienduizenden videovergaderingen van overheidsfunctionarissen in heel Europa, ook van Nederlandse ministers. Tegen Nieuwsuur vertelt ze wat ze heeft ontdekt en waarom die data waardevol is voor spionnen of criminelen.

Lees verder

Gedragsverandering cybersecurity via inzicht in motivaties en barrieres van ondernemers

Een flink deel van het Nederlandse bedrijfsleven neemt nog onvoldoende beschermende maatregelen tegen cyberdreigingen. Het Digital Trust Center, DTC, heeft onderzoeksinstituut TNO daarom gevraagd om te onderzoeken hoe de actiebereidheid vergroot kan worden bij de ruim 2,3 miljoen bedrijven die tot de doelgroep van het DTC behoren. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de motivaties en barrieres die verschillende bedrijven ervaren bij veilig digitaal ondernemen.

Lees verder