Categorie: informatiebeveiliging (nieuws)

Whatsapp For Business weer beschikbaar voor gemeenten

Eind 2019 kondigde Facebook aan dat gemeenten voor hun dienstverlening geen gebruik meer mochten maken van de particuliere versie van WhatsApp, of van de API-variant van WhatsApp For Business. Daar is nu verandering in gekomen blijkt uit gesprekken die VNG Realisatie heeft gevoerd met Facebook. Facebook heeft haar beleid m.b.t. gebruik van WhatsApp For Business door gemeenten aangepast en gaat het gebruik ervan door gemeenten toestaan.

Lees verder

Nieuwe Blog: Wanneer en hoe zet je software in bij je ISMS-proces?

Renco Schoemaker heeft een nieuwe blog geschreven waarop hij antwoord geeft op de vraag “Wanneer en hoe zet je software in bij je ISMS-proces? Onlangs heeft hij een break-out sessie mogen organiseren voor gemeenten op een klantdag van een ISMS/GRC softwareleverancier. De sessie ging over hoe je de organisatie betrekt bij informatiebeveiliging en privacymanagement. En dan met name over hoe je tooling ter ondersteuning van je ISMS kunt inzetten en ook over wanneer je dit doet.

Lees verder

Gebruiker kan softwareproducent aansprakelijk stellen voor gebrekkig updatebeleid

Gebruikers kunnen de software-ontwikkelaar aansprakelijk stellen voor de schade die een hacker heeft toegebracht als blijkt dat de cybersecurity niet op orde is. Als het product niet voldoet aan de digitale veiligheidseisen, kan de fabrikant of verkoper van de software aangeklaagd worden op grond van wanprestatie. Er zijn echter wel de nodige juridische en economische barrières die het verhalen van de schade complex maken.

Lees verder

Informatieveiligheid bij de overheid

Dit artikel beschrijft de beweging die de overheid heeft ingezet op het thema informatieveiligheid. Van buiten naar binnen. Van theorie naar praktijk. Van denken naar doen! Denk hierbij aan de inzet van ethische hackers, het oefenen binnen overheidsorganisaties alsook in interbestuurlijk verband en het organiseren van diverse hackatons. Informatieveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; door het écht samen aan te pakken maken we onze samenleving digitaal weerbaarder.

Lees verder

Regels voor de slimme stad

Vandaag teken ik de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. En met mij tekenen bestuurders van de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), IenW (Infrastructuur en Waterstaat) en JenV (Justitie en Veiligheid), een waterschap, twee provincies, zestien gemeenten, vijftien bedrijven, vier overheidsorganisaties, zes brancheorganisaties en vier maatschappelijke organisaties.

Lees verder

Volgend verantwoordingsjaar nieuwe ENSIA-tool

Gemeenten maken vanaf het volgende verantwoordingsjaar gebruik van een nieuwe ENSIA-tool. In samenwerking met gemeenten stelde de VNG hiervoor een programma van eisen en wensen op en voerde een Europese aanbestedingsprocedure uit. De opdracht voor ontwikkeling is gegund aan SEP BV en Qualogy Applications. SEP bouwt in de komende periode samen met Qualogy de tool onder regie van de VNG.

Lees verder