Categorie: informatie

De ethiek van slimme steden

Een slimme stad maakt gretig gebruik van data en technologie en doet dat verantwoord. Dat klinkt simpel, tot we op zoek gaan naar de spelregels waaraan slimme steden moeten voldoen. Die blijken nog ontoereikend. Publieke waarden vragen om kaderstellende wet en regelgeving. Digitalisering stimuleert overheden actief aan de slag te gaan met ethiek.

Lees verder

Geen camera s in Park16hoven, D66: privacy, privacy, privacy

Er komen geen veiligheidscamera s in de nieuwbouwwijk Park16hoven. Burgemeester Aboutaleb vindt het te vroeg. Allereerst moeten er, in het kader van de privacy, het stokpaardje van D66, lichtere maatregelen worden uitgelopen. Bovendien moet er een goed beeld zijn van zware en structurele openbare ordeverstoringen ter plaatse. Dat is, nog, niet het geval. Teleurgestelde bewoners zeggen: eerst moet het kalf kennelijk verdronken zijn, voordat men de put dempt.

Lees verder

Veilig en anoniem communiceren op het dark web

Ondanks de vele mythes over het dark web, is dit deel van het internet meer dan alleen een plek voor illegale activiteiten. In werkelijkheid heeft het dark web veel legitieme onderdelen, net als het surface web. Klokkenluiders, journalisten en politieke activisten gebruiken het dark web vaak om anoniem te communiceren. Ook kan het dark web erg nuttig zijn als je in een land bent met strenge censuurwetten.

Lees verder

Een veilige en transparante Europese markt: Digital Services Act

De Digital Services Act is in het Nederlands de Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciele entiteiten die online actief zijn, of Wet inzake digitale diensten in het kort. In de woorden van de Europese Commissie roept deze wet op tot meer billijkheid, transparantie en verantwoordingsplicht voor de procedures van inhoudsmoderatie van digitale diensten.

Lees verder