Categorie: informatie

Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS

Het komend jaar moeten burgers makkelijker inzicht krijgen in de gegevens die in de zorgketen over hen beschikbaar zijn. De persoonlijke gezondheidsomgevingen, pgo s, spelen daarin een belangrijke rol. Daarvoor is het noodzakelijk dat zowel de pgo leveranciers als de systemen van zorgaanbieders het zogeheten MedMij label behalen. Daarmee tonen zij aan dat ze voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel dat een veilige en betrouwbare omgang met de gegevens garandeert. In de begroting 2023 van het ministerie van VWS is onder meer 8,3 miljoen euro beschikbaar voor stichting MedMij ten behoeve van de standaardisatie van gegevensuitwisseling.

Lees verder

Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering

Steeds meer functionarissen voor gegevensbescherming, FG s, geven aan te weinig tijd te hebben voor het uitoefenen van hun functie. Dat blijkt uit een enquete van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming, CIP, onder 231 fg s bij overheden en andere publieke organisaties. Het lijkt er wel op dat de rol, die niet altijd de verdiende aandacht krijgt, steeds serieuzer wordt genomen.

Lees verder

Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack

Er moet een meldpunt komen voor bedrijven die zijn gehackt. Dit meldpunt zou dan net als alarmnummer 112 meteen eerste opvang en hulp moeten bieden bij een digitaal ongeval. Hiervoor pleitte directeur Henny de Haas van technisch dienstverlener Hoppenbrouwers Techniek afgelopen woensdag tijdens een symposium over Cybercriminaliteit in Vught. Hoppenbrouwers heeft een vestiging in Deurne waar elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties worden ontworpen, geinstalleerd en onderhouden.

Lees verder

Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen

Het Nationaal Cybersecurity Centrum, NCSC, het Digital Trust Center, DTC, en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners, CSIRT DSP, gaan samen in een centraal expertisecentrum en informatieknooppunt. Het bundelen van kennis en informatie rondom cybersecurity, wettelijke taken en dienstverlening bij grote incidenten vergroot de digitale weerbaarheid van Nederland. Deze nieuwe instelling gaat alle organisaties in Nederland, groot of klein, publiek of privaat, vitaal en niet vitaal, van passende informatie en kennis voorzien.

Lees verder

Politie schendt privacy van zeker negen miljoen mensen en houdt onterecht persoonsgegevens bij

Verhuizingen, huwelijken, geboortes, nationaliteit, adres of het burgerservicenummer. Mocht je ooit in contact zijn geweest met de politie voor bijvoorbeeld een aangifte of getuigenis, houdt de politie nog steeds persoonsgegevens van jou bij. Onterecht, want deze gegevens zijn in veel gevallen niet meer relevant. En daarmee schendt de politie onnodig de privacy van zeker negen miljoen mensen.

Lees verder