Categorie: informatie

Internetstandaarden dragen bij aan veiliger internet- en e-mailverkeer

In tijden van crisis komt het belang van veilig internet- en e-mailverkeer nog meer aan het licht. Nu bijna iedereen vanuit huis werkt, zien internetcriminelen hun kans schoon. De afgelopen periode is er dan ook een stijging te zien in internetcriminaliteit. Maar wat kunnen de overheid en digitale partijen doen om de online veiligheid van gebruikers te vergroten?

Lees verder

Privacy in de afvalindustrie

Camera’s bij milieustraten, een chip in een minicontainer die wordt uitgelezen bij het legen, de registratie van grof afval, het gebruik van adresgebonden afvalpassen en track- en tracesystemen in inzamelvoertuigen. Allemaal voorbeelden van privacy inbreuken in het kader van de inzameling van huishoudelijk afval. Wat is privacy eigenlijk, welke regels zijn er en wat moet de afvalindustrie ermee? 

Lees verder

Ransomware

Ransomware is malafide software (malware) speciaal ontworpen om je bestanden en computer te gijzelen met als doel om losgeld bij je los te peuteren. Vanwege de winstgevendheid is het erg lucratief voor internetcriminelen. In deze OUCH! nieuwsbrief lees je meer over deze software en wat je kan doen om jezelf te beschermen.

Lees verder

Twee belangrijke verschillen tussen security en privacy

Privacy en security worden vaak in één adem genoemd. Dat is ook logisch, gezien de raakvlakken en overlap die tussen beide domeinen bestaat. Zo speelt de risicogebaseerde aanpak, waarbij op basis van een risico-analyse maatregelen worden geselecteerd om privacy of security te borgen, binnen beide domeinen een centrale rol. En beide domeinen zijn erop gericht om risico’s te verkleinen. Maar er zijn ook verschillen. ICTRecht licht er twee uit.

Lees verder