Skip to main content

Categorie: informatie

Europees wetsvoorstel wil je priveberichten inkijken om beelden van kindermisbruik op te sporen, privacy experts zijn kritisch

In het kader van de strijd tegen kindermisbruik wil de Europese Unie harder optreden tegen de verspreiding van online beelden. Met dat doel voor ogen, legde de Europese Commissie al in 2022 een voorstel op tafel dat technologiebedrijven verplicht beelden van kindermisbruik op te sporen en te melden. Dat leidde tot heel wat kritiek, maar nu ligt onder Belgisch voorzitterschap een aangepaste versie klaar.

Lees verder

Bezorgdheid bij bedrijven over het verschil in cybersecurity tussen hoofdkantoor en vestigingen

Uit een recent onderzoek van Kaspersky blijkt dat de meeste geografisch gedistribueerde bedrijven, 62 procent, een ongelijkheid ervaren op alle locaties als het gaat om het niveau van cybersecurity. Kaspersky experts waarschuwen bedrijven met meerdere vestigingen dat een dergelijke ongelijkheid de hele organisatie in gevaar kan brengen.

Lees verder

OM en politie publiceren Cybercrimebeeld Nederland 2024

De eerste editie van het tweejaarlijkse Cybercrimebeeld Nederland geeft inzicht in het cybercrimelandschap vanuit het opsporingsperspectief. OM en politie zien een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo is er de opkomst van datadiefstal en handel, het zorgwekkend aandeel van jonge cybercrimeverdachten en de vermenging met traditionele criminaliteit. Verder wordt de impact van cybercrime op slachtoffers onderschat.

Lees verder

Provincie krijgt opdracht om cybersecurity te verbeteren

De provincie Zuid Holland moet een actieplan opstellen om de cybersecurity te verbeteren. De leden van Provinciale Staten hebben dit verzoek unaniem neergelegd bij het college van Gedeputeerde Staten. Vorig jaar werd een datalek in een intern informatiesysteem van de provincie ontdekt. Naar aanleiding daarvan staat Zuid Holland onder verscherpt toezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, AP.

Lees verder

Nieuwe kabinetsvisie, samen sterker tegen cyberdreigingen

Kabinet wil bedrijven sneller kunnen waarschuwen voor cyberdreigingen. Digitale dreigingen blijven veranderen en worden steeds geavanceerder. Het is daarom belangrijk dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun digitale veiligheid goed regelen. Dit vraagt om meer en betere samenwerking tussen overheid en bedrijven. Daarom heeft het kabinet een toekomstplan gemaakt met een Cyberweerbaarheidsnetwerk. Hier lees je wat het is en wat het betekent voor ondernemers.

Lees verder