Skip to main content

IBD Jaaroverzicht 2020

  • IB&P
  • Versie Januari 2021
  • Download(s) 17
  • Bestandsomvang 972.52 KB
  • Bijgewerkt op 12 januari 2021

2020 was voor gemeenten ook op het terrein van informatiebeveiliging en gegevensbescherming een veelbewogen jaar. Risico’s rond de informatievoorziening werden op verschillende manieren zichtbaar. Waar men in het begin van het jaar niet meer kon thuiswerken door problemen met Citrix, was men krap een maand later nagenoeg volledig aangewezen op thuiswerkfaciliteiten door maatregelen rond het nieuwe coronavirus. De IBD ondersteunde gemeenten ook in 2020 bij de structurele verhoging van digitale weerbaarheid en bescherming van persoonsgegevens. Hiermee hebben gemeenten een collectieve voorziening die steunt op drie pijlers: incidentcoördinatie, advies en kennisdeling. In dit jaaroverzicht treft u de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen. 


Bestand(en)

BestandActie
202101-IBD-Jaaroverzicht-2020-TLP-Wit-1.pdfDownloaden