Skip to main content

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019

  • IB&P
  • Versie def
  • Download(s) 61
  • Bestandsomvang 4.14 MB
  • Bijgewerkt op 7 oktober 2019

Elk jaar voert Alert Online een onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in het huidige niveau van cybersecurity bewustzijn. Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot, maar ook de informatiebehoeften op dit gebied en de verschillen tussen doelgroepen en in de tijd.

Aanleiding

In 2012 is de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) de campagne Alert Online gestart om de bewustwording op het gebied van cybersecurity te verhogen en online bewust gedrag te laten integreren in de levensstijl van mensenenorganisaties. In de campagneperiode is landelijk aandacht voor het belang van cybersecurity, zowel thuis als onderweg en op het werk.

Doelstelling

Voorafgaand aan de campagne die jaarlijks in oktober of november plaatsvindt wordt een grootschalig onderzoek onder de Nederlandse bevolking uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om de cyberawareness en de cyberskills van Nederlanders te monitoren door de jaren heen. Een belangrijke pijler voor de Alert Online campagne is om de bewustwording van cybergevaren bij burgers en werkgevers te vergroten en handelingsperspectieven te bieden voor veilig gebruik van cybermiddelen. Het doel van dit onderzoek dient beide doelstellingen: enerzijds het vergaren van kennis over gedrag van Nederlanders met betrekking tot cyberveiligheid en anderzijds het bieden van inzicht en voor een succesvolle Alert Online-campagne.


Bestand(en)

BestandActie
Alert-Online-Cybersecuritybewustzijnsonderzoek-2019-2.pdfDownloaden