Skip to main content

Toetsingskader doorgeven persoonsgegevens buiten EER

  • Versie
  • Download(s) 2
  • Bestandsomvang 1.39 MB
  • Bijgewerkt op 3 april 2024

De Taskforce Beyond Privacy Shield (SURF) heeft een Toetsingskader opgesteld als hulpmiddel voor  toetsing van een doorgifte van persoonsgegevens aan instellingen en organisaties in landen buiten de EER. Dit Toetsingskader biedt een praktisch stappenplan aan de hand waarvan een instelling een besluit kan nemen over datadoorgifte buiten de EER: of en zo ja onder welke voorwaarden dit plaats kan vinden en wat daarbij de verantwoordelijkheden zijn van de instelling en andere betrokkenen.


Bestand(en)

BestandActie
toetsingskader-2023-08.pdfDownloaden