Skip to main content

VGN Handreiking Privacy

  • IB&P
  • Versie def
  • Download(s) 77
  • Bestandsomvang 2.33 MB
  • Bijgewerkt op 19 augustus 2019

In de Handreiking Privacy van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt u handige stroomschema’s en stappenplannen waardoor zorgorganisaties zelf kunnen beoordelen of het uitwisselen van persoonsgegevens toegestaan is en zo ja of de uitwisseling aan de huidige wet- en regelgeving voldoet. Daarnaast geeft deze handreiking antwoord op veel gestelde vragen omtrent privacy in de gehandicaptenzorg (FAQ’s). Ook handig voor het sociaal domein van de gemeente!


Bestand(en)

BestandActie
VGN Handreiking privacy.pdfDownloaden