Skip to main content

Wpg-audit: Onderzoek aanlevering auditrapporten

  • IB&P
  • Versie
  • Download(s) 6
  • Bestandsomvang 935.18 KB
  • Bijgewerkt op 30 januari 2024

Boa-werkgevers waren verplicht om in 2021 voor de eerste keer een externe Wpg-audit te laten uitvoeren en de resultaten daarvan aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te sturen. Het toesturen van het rapport is als verplichting opgenomen in de wet om de AP in staat te stellen effectief toezicht te houden.

Deze rapportage van de AP geeft inzicht in de aanlevering van de rapporten door boa-werkgevers.


Bestand(en)

BestandActie
Wpg-audit_Onderzoek_aanlevering_auditrapporten.pdfDownloaden