Skip to main content

IB&P Nieuwsbrief

Beheer hier je abonnement op onze nieuwsbrief

Formulier voor abonnementsbeheer is alleen beschikbaar voor abonnees van verzendlijsten.

Recent nieuws

Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector

De Topsector Energie organiseert een open call Cyberweerbaarheid voor kritische ketens en systemen in Energie, Gezondheid en Zorg, en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik

Rechters en bezwaarcommissies moeten scherp zijn op besluiten van de overheid waarbij algoritmes een rol hebben gespeeld.

Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data

Het ontbreekt het ministerie van VWS aan wettelijke bevoegdheden om de NZa te laten stoppen met het verzamelen van gevoelige ggz data.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten

Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt

Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510

BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.

De kracht van ambassadeurs

Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.