IB&P Nieuwsbrief

Super! Hierbij ben je ingeschreven voor onze nieuwsbrief

Check hieronder eerdere nieuwsbrieven

Recent nieuws

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten

Het recht op privacy staat in nauw verband met andere mensenrechten. Soms is het zelfs de poortwachter voor die andere mensenrechten.

Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger

De nieuwe Archiefwet stond op het lijstje van de Commissie van het ministerie van OCW om controversieel verklaard te worden, maar de Tweede Kamer besloot anders.

Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving

Het kabinet trekt flink wat geld uit voor het toezicht op cybersecurity en de nieuwe wetten en regels op digitaal gebied.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.

: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.

Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?

Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?

Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.