Tag: beschrijving

Notitie verantwoordingsproces ENSIA 2019-2020

Deze notitie biedt een eenduidige beschrijving van het ENSIA-verantwoordingsstelsel voor alle partijen en personen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, invoeren en beheren van ENSIA.