Skip to main content

Hoe voorkom je audit-stress?

(Interne) Audits

Met enige regelmaat laat je een audit uitvoeren. Naast de inzichten die dit geeft, levert het ook vaak extra werk en stress op. Sommige audits, zoals ENSIA, zijn verplicht. Andere audits laat je uitvoeren omdat je het niveau van informatiebeveiliging of privacy wilt toetsen. Hoe creëer je een efficiënte audit waar andere werkzaamheden niet onder lijden?

Vragen? Bel ons: +31 6 230 10 235

Twee smaken

IB&P kan op twee verschillende manieren van betekenis zijn: 1) we stellen ter voorbereiding samen met jou het audit dossier (documentatie) samen voor een externe audit, 2) wij voeren een Interne audit uit en schrijven een rapport van bevindingen. We zijn in dit laatste geval niet betrokken bij de voorbereiding, om de scheiding tussen advies en toetsing te waarborgen.

De (pre-)audit

De werkzaamheden voor, tijdens en na een audit laten zich grofweg als volgt groeperen.

Voorbereiding (pre-audit):

  • Houden van een kick-off bijeenkomst
  • Toewijzen verantwoordelijkheden
  • Aaditdossier opstellen en bijhouden
  • Trainen van audit gespreksvaardigheden

Audit:

  • Inschatten haalbaarheid audit
  • Opstellen auditplan
  • Beschrijven auditbevindingen
  • Schrijven en delen auditrapport
  • Eventueel afgeven assurance door vaste audit-partner

Informatiebeveiliging én privacy

Voldoet jouw organisatie aan de BIO, AVG of  WPG? Onze auditors toetsen in hoeverre je voldoet aan verplichte of zelfgekozen normenkaders.

Snel en volledig

Door onze ervaring met uiteenlopende audits bij verschillende organisaties werken we snel en volledig. Wij zijn goed thuis in de processen en systemen van gemeenten en andere (lokale) overheden. Wil je weten welke audit bij jouw organisatie past of de voorbereiding op de audit uit handen geven? Maak gebruik van de expertise van onze auditors!

Contact

Neem contact op met IB&P.
Bel +31 6 230 10 235, mail contact@ib-p.nl of klik hieronder en laat een bericht achter.

Informatie downloaden

Meer diensten

ENSIA Workshop
Is jouw gemeente klaar voor de ENSIA verantwoording?
Bewustwording I-adviseurs en projectleiders
Welke informatiebeveiliging en privacy aspecten zijn relevant voor mijn functie?
ENSIA-coördinator
Slim uitbesteden, toch?
Privacy Specialist
Specialisten met de juiste ervaring inhuren?
CISO en ISO
Hoe vind je een deskundige professional met de juiste ervaring?
Coaching
Hoe vind je een coach met de juiste ervaring?

(Interne) Audits? – IB&P helpt je