Skip to main content

Hoe houd je het behapbaar?

Classificaties

Nogal groot en omslachtig. Zo kunnen formele technieken voor classificatie overkomen. Je hebt classificaties op het gebied van processen, systemen en informatie (data). Alle vormen van classificatie zijn in principe een vorm van risicoanalyse. Het is lastig voor een CISO, FG of PO om door alle classificaties de risico’s nog te zien. Hoe pak je dit het beste aan?

Vragen? Bel ons: +31 6 230 10 235

Geïntegreerde classificatie

Vanuit de BIO is de (lokale) overheid verplicht om een informatieclassificatie uit te voeren, ook wel de dataclassificatie genoemd. Ook is het noodzakelijk om een classificatie te maken in tijden van een bedrijfscontinuïteit, de zgn. BIA (Business Impact Analyse). Vanuit de AVG is het wenselijk om data te classificeren wanneer het gaat om persoonsgegevens met een DPIA.

IB&P heeft kennis en kunde van de processen bij (lokale) overheden en het bijbehorende applicatielandschap. Wij bieden een praktische oplossing, waarmee classificaties op verschillende gebieden geïntegreerd worden.

Toegespitst op jouw organisatie

Samen met jou bepalen we eerst het beleidskader voor classificatie. Vervolgens bepalen we de verschillende classificatieniveaus. Wanneer dit duidelijk is, kunnen we op maat gemaakte procedures ontwikkelen en implementeren. Zo behandel je informatie per classificatieniveau in overeenstemming met de eisen vanuit de organisatie. Het resultaat? Een dataclassificatiemodel toegespitst op jouw organisatie.

  • Beleidskader bepalen voor classificatie
  • Bepalen classificatieniveaus
  • Procedures ontwikkelen en implementeren
  • Borging naleving dataclassificatiemodel

Uitvoeren en borgen

Is het duidelijk dat er binnen jouw organisatie iets moet gebeuren op het gebied van dataclassificatie, maar is het onduidelijk hoe je dit concreet vorm kunt geven? Wij gebruiken best practices om deze classificaties uit te voeren en ondersteunen (lokale) overheden om dit op een behapbare wijze uit te voeren en te borgen.

Efficiëntie door integratie

Bij IB&P kunnen we verschillende classificaties combineren- van dataclassificaties, DPIA’s tot BIA’s – om een efficiënte en effectieve aanpak in risicobeheer te realiseren. Deze geïntegreerde methode voorkomt dubbel werk en zorgt voor een heldere, overzichtelijke classificatiestructuur. Dit leidt tot een gestroomlijnde aanpak die zowel tijd als middelen bespaart, terwijl aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Kies voor IB&P voor een samenhangend en efficiënt classificatiebeleid.

Contact

Neem contact op met IB&P.
Bel +31 6 230 10 235, mail contact@ib-p.nl of klik hieronder en laat een bericht achter.

Informatie downloaden

Meer diensten

ENSIA-coördinator
Slim uitbesteden, toch?
Bewustwording Applicatiebeheerders
Wat wordt er vanuit de BIO van je verwacht?
ENSIA Workshop
Is jouw gemeente klaar voor de ENSIA verantwoording?
Privacy Specialist
Specialisten met de juiste ervaring inhuren?
CISO en ISO
Hoe vind je een deskundige professional met de juiste ervaring?
Coaching
Hoe vind je een coach met de juiste ervaring?

Classificaties? – IB&P helpt je