Grip op informatiebeveiligingsincidenten? Dat kan!


Anno 2016 beschikken we in ons dagelijks leven over vele digitale toepassingen. Deze bieden ons mogelijkheden waar we voorheen niet eens bekend mee waren. Ook in ons werk. Zo werken we steeds meer tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk. Los van dat deze mogelijkheden een hoop kansen bieden, zorgen ze ook voor een hoop bedreigingen. Denk aan: datalekken, phishing, hacking, identiteitsfraude, spionage, cybercrime, et cetera. Deze gevolgen gaan 

hand in hand met de digitaliserende wereld. Een kleine greep uit de vele berichten: ‘Apeldoorn lekt privégegevens burgemeester en wethouders’, Datalek gemeente Utrecht; persoonsgegevens burgers op straat’, ‘Dagelijks een datalek bij gemeenten’, ‘Privédata duizenden inwoners Rotterdam en Oegstgeest gelekt’, ‘Website gemeente Ede gehackt’* en ga zo maar door. Niet gek dat staatsecretaris Dijkhoff onlangs de noodklok heeft geluid over deze toenemende cyberdreigingen. De hamvraag is: hoe krijg je grip op informatiebeveiligingsincidenten?

Gemeenschappelijke deler

Als we kijken naar informatiebeveiligingsincidenten, zien we dat ze veel zaken gemeen hebben, en dat het in veel gevallen gaat om, het woord zegt het al: informatie. En dan met name informatie met een bepaalde (gevoelige) waarde, zoals persoons- of bedrijfsgegevens. En elke organisatie heeft informatie met (voor hen) veel waarde. Bij gemeenten gaat dit veelal om persoonsgegevens van burgers. Deze informatie is zo waardevol dat ze goed beveiligd moeten worden tegen kwaadwillenden, (Artikel 13 in de Wbp en artikel 32 in de AVG). Informatiebeveiligingsincidenten zijn er in verschillende soorten en maten. Om hier meer grip en zicht op te krijgen heb ik een onderverdeling gemaakt in 5 categorieën:

 1. Openbaarmaking van niet-openbare informatie
  Hierbij gaat het om het expres of onbedoeld openbaar maken (lekken) of wissen van niet-openbare informatie, met inbegrip van privacygevoelige informatie.
 2. Vermissing of diefstal van bedrijfsmiddelen
  Hieronder valt diefstal of het kwijtraken van apparaten die door de gemeente worden beheerd. Denk hierbij aan het verliezen van een mobiele telefoon, tablet, laptop, toegangspasje of token. (Let op: hieronder valt dus ook BYOD, dat middels een MDM-oplossing door de gemeente wordt beheerd).
 3. Besmetting met schadelijke software (malware/virus)
  Bijvoorbeeld een besmetting van een werkstation of ander bedrijfsmiddel met schadelijke software, ook wel: malware genoemd. Hieronder worden ook virussen en cryptoware verstaan. Bijvoorbeeld door het openen van een phishingmail of een ransomware aanval, zoals onlangs nog het geval was bij een gemeente in de polder.
 4. Een aanval op de digitale infrastructuur
  Dit houdt in: een doelgerichte aanval (hack) op gemeentelijke websites, (web)applicaties of servers met het doel niet-openbare informatie te verkrijgen of de digitale infrastructuur te ontregelen, bijvoorbeeld door een DDOS-aanval.
 5. Een storing in hardware door stroomuitval, brand of water
  En tot slot, een brand of wateroverlast (lekkage) in ruimten waar zich vitale ICT-voorzieningen bevinden die leidt tot een verstoring van de dienstverlening.

Wees voorbereid!

Informatiebeveiligingsincidenten kunnen leiden tot materiële en immateriële schade voor je gemeente. Reputatieschade is de meest voorkomende vorm hiervan. Maar ook een vorm die grotendeels te voorkomen is door goed voorbereid ze zijn, zodat je weet hoe je moet handelen in het geval zich een incident voordoet. Effectieve communicatie en crisiswoordvoering kunnen hierbij helpen. Dit staat of valt bij het hebben van informatie en vooral het op een succesvolle wijze gebruiken ervan. Ik geef je graag drie tips over hoe je je succesvol kunt voorbereiden op, en omgaan met, een informatiebeveiligingsincident:

 1. Zorg dat je het vertrouwen bij de gemeentelijke stakeholders behoudt en/of herstelt.
  Bij reputatie als overheidzijnde is vertrouwen van alle stakeholders namelijk een belangrijk onderdeel van je reputatie. Effectieve woordvoering kan daarbij helpen.
 2. Zorg dat je een handelingsperspectief kunt bieden aan stakeholders/betrokkenen om zo (verdere) schade te voorkomen of in ieder geval te beperken.
  Zorg er dus voor dat er een crisiscommunicatieplan is, met hierin de contactgegevens van verantwoordelijken. Zorg dat deze verantwoordelijken ook weten wat er van hen verwacht wordt in geval zich een incident voordoet en dit ook naleven. Communiceer hier ook intern over.
 3. Zorg voor voldoende bewustwording en alertheid bij medewerkers en bestuurders. Dit is de belangrijkste tip, maar ook de moeilijkste.
  In het merendeel van de gevallen blijkt de mens de zwakste schakel te zijn. En cybercriminelen maken slim gebruik van deze naïviteit en gemakzucht die de gemiddelde mens niet vreemd is.

Communiceer altijd

Indien je bovenstaande zaken voor alle vijf benoemde categorieën communicatief goed in richt en uitwerkt in een crisiscommunicatieplan, kun je op het moment dat zich een incident voordoet acuut acteren en de juiste stappen zetten behorend bij het type incident. Door zelf met informatie naar buiten te komen over het incident, kun je dit veel beter sturen en heb je meer grip op de situatie. Dit hoeft niet eens gedetailleerde informatie te zijn, maar zorg in ieder geval dat je communiceert over het proces. De reputatie van je gemeente staat of valt bij de juiste wijze van optreden tijdens een incident.

Tot slot, zorg dat je bovengenoemde categorieën een keer oefent, zodat je weet hoe je moet handelen en ieder weet wat zijn rol is.

* 
Apeldoorn lekt privégegevens burgemeester en wethouders
https://www.security.nl/posting/489623/Apeldoorn+lekt+priv%C3%A9gegevens+burgemeester+en+wethouders
Datalek gemeente Utrecht; persoonsgegevens burgers op straat
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518901/persoonsgegevens-duizenden-utrechters-op-straat.html 
Dagelijks een datalek bij gemeenten
http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/dagelijks-een-datalek-bij-gemeenten.9540088.lynkx 
Privédata duizenden inwoners Rotterdam en Oegstgeest gelekt
http://www.nu.nl/internet/4227550/privedata-duizenden-inwoners-rotterdam-en-oegstgeest-gelekt.html 
Website gemeente Ede gehackt
http://nos.nl/artikel/2124494-hackers-breken-in-op-site-gemeente-ede.html
Renco Schoemaker
Laatste berichten van Renco Schoemaker (alles zien)

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Training

BIO voor applicatiebeheerders

Kijk voor meer informatie op onze website

Meer blogs lezen

De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)

: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wp…

Implementatie van BCM – voorkomen is beter dan genezen

Om te voorkomen dat je kritische bedrijfsprocessen stilvallen, is het slim om potentiële bedreigingen vroegtijdig in kaart te brengen en een inschatting te maken van het effect van elke bedreiging op deze kritische processen. Dit proces noemen we …

Voldoe je als gemeente aan de AVG?

Veel gemeenten hebben zich de afgelopen jaren met de AVG beziggehouden om ervoor te zorgen dat zij AVG-proof zijn. Met de AVG ben je alleen nooit ‘klaar’. Privacy is namelijk een continu proces. Maar hoe weet je of je als gemeente voldoet aan de AVG?

Behaviour by Design?

Alleen technische beveiligingsmaatregelen nemen om incidenten te voorkomen is nooit genoeg. Uiteindelijk draait het om het gedrag van mensen. Maar hoe zorg je voor bewuste medewerkers? Ofwel, hoe maak je bewustwording tot een succes?

Gezichtsherkenning een inbreuk op de privacy?

Gezichtsherkenning is een methode om de identiteit van personen te ontdekken of te controleren aan de hand van hun gezicht. Privacyorganisaties maken zich zorgen over de opmars van slimme camera’s met gezichtsherkenning. Want hoe zit het met het w…

Wanneer gebruik je BBN2+?

Binnen de BIO wordt gebruik gemaakt van drie basisbeveiligingniveaus, ook wel BBN’s genoemd. Voor de meeste informatiesystemen is BBN2 voldoende. Maar het kan voorkomen dat een gemeentelijk informatiesysteem een hoger beschermingsniveau nodig heef…