Skip to main content

Categorie: privacy (blog)

Wat zet je in je jaarrapportage privacy?

Het begin van een nieuw jaar betekent ook dat het weer tijd is voor het jaarverslag. Zo is het aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. Want, bestuurders willen weten waar de organisatie staat en hoe de privacywetgeving wordt nageleefd binnen de gemeente. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.

Lees verder

Wat zijn mijn plichten als verwerkingsverantwoordelijke?

Binnen de AVG wordt onderscheid gemaakt tussen een verwerker en een verwerkersverantwoordelijke. Als gemeente ben je in veel gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die je verwerkt. Ook wanneer je die verwerking uitbesteedt aan een verwerker. Wanneer je verwerkersverantwoordelijke bent, horen hier een aantal plichten bij. Welke dit zijn, lees je in deze blog.

Lees verder

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer

Als gemeente verwerk je niet alleen persoonsgegevens van je burgers maar ook van je eigen werknemers. Denk hierbij aan gegevens die worden bewaard in personeelsdossiers, het registreren van ziekteverzuim, screening van personeel et cetera. Sommige van deze verwerkingen kunnen heel ingrijpend zijn voor de privacy van je werknemers. Het is daarom belangrijk om hier rekening mee te houden. De ondernemingsraad (OR) speelt daarbij een belangrijke rol. Welke rol dit is, leg ik in deze blog uit.

Lees verder

De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)

Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg regelt de verwerking van persoonsgegevens voor de uitoefening van de politietaak door onder meer de Nationale Politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche. Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Lees verder

Voldoe je als gemeente aan de AVG?

We zijn inmiddels bijna vier jaar verder nadat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is gegaan. Veel gemeenten hebben zich de afgelopen jaren met de AVG beziggehouden om ervoor te zorgen dat zij AVG-proof zijn. Met de AVG ben je alleen nooit ‘klaar’. Privacy is namelijk een continu proces. Maar hoe weet je of je als gemeente voldoet aan de AVG?

Lees verder

Gezichtsherkenning een inbreuk op de privacy?

Gezichtsherkenning is een methode om de identiteit van personen te ontdekken of te controleren aan de hand van hun gezicht. Gezichtsherkenningscamera’s kunnen worden ingezet om personen in foto’s, video’s of in realtime te identificeren en worden vooral ingezet bij bedrijven in de detailhandel, beveiliging, sport & entertainment, vervoer, én bij gemeenten. Privacyorganisaties maken zich zorgen over de opmars van slimme camera’s met gezichtsherkenning. Want hoe zit het met het waarborgen van de privacy?

Lees verder

Functionaris Gegevensbescherming versus Privacy Officer – wie doet wat?

Als gemeente heb je een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het veilig omgaan met (persoons)gegevens. Activiteiten op privacyvlak moeten dan ook goed worden gecoördineerd én belegd. Als het gaat om privacy zijn diverse functies te onderscheiden. Zo spreken we over de ‘Functionaris Gegevensbescherming (FG)’ en de ‘Privacy Officer (PO)’. Maar wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe verhouden deze functies zich tot elkaar? En wat zijn de verschillen?

Lees verder

Model DPIA Rijksdienst 2.0; what’s new?

De Rijksoverheid is verplicht om bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving rekening te houden met de resultaten van een Data Protection Impact Assessment (DPIA); ook wel Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) genoemd. Dit is een onderzoek naar de effecten van de wetgeving op de gegevensbescherming van burgers. De template van de DPIA Rijksoverheid is geactualiseerd. Wat is er veranderd? In deze blog zet ik het op een rij.

Lees verder

Draagvlak creëren, hoe doe je dat? – 10 tips

Informatiebeveiliging en privacybescherming brengen veranderingen met zich mee voor gemeenten. En om verandering door te voeren, is draagvlak nodig. Als CISO, Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming (FG) is het (mede) jouw taak om draagvlak te creëren voor deze veranderingen. Maar verandering gaat ook vaak hand in hand met weerstand. Dus hoe ga je hier effectief mee om? In deze blog geven we je tien praktische handvatten die je helpen bij het creëren van draagvlak.

Lees verder

Is jouw gegevensverwerking rechtmatig?

Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, eist de AVG dat je eerst moet nagaan of de verwerking rechtmatig is. Is dit niet het geval? Dan mogen er geen persoonsgegevens worden verwerkt. Maar de vraag of een gegevensverwerking rechtmatig is, is niet altijd in één zin te beantwoorden. Dat hangt namelijk af van een aantal factoren. Welke factoren dit zijn, licht ik in deze blog toe aan de hand van een aantal vragen.

Lees verder